سه چیز را نگه دار: گرسنگیت را سر سفره دیگران زبانت را در جمع و چشمت را در خانه دوست . . .
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/10/22 - 20:34 در شاپـــــــــرک

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران