محرم
سفارش تبلیغات
ورود به چت

برای اطلاع از هزینه ها و سفارش تبلیغ با شماره 09357530130 تماس بگیرید

«در شعر سه تن پیمبرانند// قولی است که جملگی بر آنند// فردوسی و انوری و سعدی// هر چند که لانبی بعدی»
فرو 13 1392, 03:28