امروز را با نگاهی نو به دنیا بنگر تماموغصه هابرایت کوچک میشود آنقدر کوچک که با تبسم به آنها مینگری هر کسی عشق را با زبان خود بیان میکند... دارکوب، میکوبد پیکاسو، میکِشد باباطاهر، میمیرد قناری، میخواند هیتلر، میکُشد آهو، می دوَد هیچکاک، می نویسد خدا...میبخشد.

4 + 1397/12/09 - 10:57
دیدگاه
masiha72

خیلی زیبابود.لایک

1397/12/9 - 10:59

امتياز مثبت

(4 کاربر)

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی