امروز را با نگاهی نو به دنیا بنگر تمام وغصه هابرایت کوچک میشود آنقدر کوچک که با تبسم به آنها مینگری هر کسی عشق را با زبان خود بیان میکند... دارکوب، میکوبد پیکاسو، میکِشد باباطاهر، میمیرد قناری، میخواند هیتلر، میکُشد آهو، می دوَد هیچکاک، می نویسد خدا...میبخشد.
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/12/09 - 10:57
دیدگاه
masiha72

خیلی زیبابود.لایک

1397/12/9 - 10:59

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران