هم سرطان‌زاست ! جالب که جدیدا هرچی گرون میشه ،میفهمن که سرطان‌زاست
5 + 1397/12/09 - 11:10 در دانستنی ها

امتياز مثبت

(5 کاربر)

امتياز منفي

(1 کاربر)

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی