در زندگی، غمگین شدن آسان تر از شادیست... حرکت در مسیر آسانی، دوامی ندارد... انتخاب با ما هست...
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/10/25 - 14:28
پیوست عکس:
images(2).jpeg
images(2).jpeg · 225x225px, 11KB

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران