ما داریم در دنیایی عمر می سائیم
که هنوز هم انسانها
حقیقت زندگی را نمی دانند.

انگار با نقشه ای کهنه
دنبال شهر تازه ای باشند...

بختیار علی
آخرین انار دنیا


5 + 1398/04/21 - 22:41 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
1562927260592126_orig.jpg
1562927260592126_orig.jpg · 669x500px, 229KB

امتياز مثبت

(5 کاربر)

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی