دروغ شنیدن را اگر دوست دارید
جویای
حال و احوال آدم های دلشکسته شوید!
آنها خوب می دانند
چگونه حالِ تلخشان را
با حرف و لبخند صیقل دهند
تا کمی آرام بنظر برسند!


6 + 1398/04/21 - 23:55 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
236x246_1549081642368923.jpg
236x246_1549081642368923.jpg · 236x369px, 123KB

امتياز مثبت

(6 کاربر)

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی