محرم
سفارش تبلیغات
ورود به چت

برای اطلاع از هزینه ها و سفارش تبلیغ با شماره 09357530130 تماس بگیرید

این تبلیغ رب گوجه چین چین هستا دیدینش?!
دقت کردین چه قد حرفه ای میشه باهاش بابا کرم رقصیداصن شونصد برابر بیشتر از تبلیغ برنج هایلی میشه شاباش گرفت :-D
آبا 12 1392, 20:45

این را پسندیده اند.

sara2013- و 3 نفر دیگر این را پسندیده اند.