no 27Nm - فیس بوک ایران
۲۰۲۰۰۷۰۸_۰۷۵۷۱۸.jpg ۲۰۲۰۰۷۰۸_۰۷۵۷۰۱.jpg ۲۰۲۰۰۷۰۸_۰۷۵۶۴۴.jpg ۲۰۲۰۰۷۰۸_۰۷۵۶۲۹.jpg
Nmnmnm

مشخصات

موارد دیگر
Nmnmnm
368 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(30 کاربر)
Nmnmnm
Nmnmnm

...

۲۰۲۰۰۷۰۸_۰۷۵۷۱۸.jpg
دیدگاه · 3 ساعت قبل در A-D-M 2 +
Nmnmnm
Nmnmnm

...

۲۰۲۰۰۷۰۸_۰۷۵۷۰۱.jpg
دیدگاه · 3 ساعت قبل در A-D-M 2 +
Nmnmnm
Nmnmnm

...

۲۰۲۰۰۷۰۸_۰۷۵۶۴۴.jpg
دیدگاه · 3 ساعت قبل در A-D-M 2 +
Nmnmnm
Nmnmnm

...

۲۰۲۰۰۷۰۸_۰۷۵۶۲۹.jpg
دیدگاه · 3 ساعت قبل در A-D-M 2 +
Nmnmnm
Nmnmnm

...

۲۰۲۰۰۷۰۷_۱۲۴۵۴۸.jpg
2 دیدگاه · 1399/04/17 - 19:27 در A-D-M 8 +
Nmnmnm
Nmnmnm

...

۲۰۲۰۰۷۰۷_۱۶۴۲۳۵.jpg
2 دیدگاه · 1399/04/17 - 19:26 در A-D-M 8 +
Nmnmnm
Nmnmnm

...

۲۰۲۰۰۷۰۷_۱۸۲۸۲۳.jpg
3 دیدگاه · 1399/04/17 - 19:26 در A-D-M 8 +
Nmnmnm
Nmnmnm
وقت شما محدود است ، بنابراین زندگی خود را در زندگی شخص دیگر تلف نکنید. گرفتار حرف دیگران نباشید. به این فکر کنید که چند سال دیگر می گویید زمان چه زود گذشت و ارزش ندارد که با نتایج تفکر افراد دیگر زندگی میکنید
1 دیدگاه · 1399/04/17 - 18:29 در A-D-M 4 +
Nmnmnm
Nmnmnm
در گذرگاه زمان

خیمه شب بازی دهر

با همه تلخی و شیرینی خود می‌گذرد

عشق‌ها می‌میرند

رنگ‌ها رنگ دگر می‌گیرند

و فقط خاطره‌هاست

که چه شیرین و چه تلخ

دست ناخورده به جا می‌مانند
2 دیدگاه · 1399/04/17 - 18:21 در A-D-M 4 +
Nmnmnm
Nmnmnm
فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت

دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت


شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ

زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت

دیدگاه · 1399/04/17 - 18:17 در A-D-M 4 +
Nmnmnm
Nmnmnm
ساقی غم فردای حریفان چه خوری

پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد


دیدگاه · 1399/04/17 - 18:13 در A-D-M 4 +
Nmnmnm
Nmnmnm
تا کی غم این خورم که دارم یا نه

وین عمر به خوش دلی گذارم یا نه

دیدگاه · 1399/04/17 - 18:12 در A-D-M 3 +
Nmnmnm
Nmnmnm
خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش
دیدگاه · 1399/04/17 - 17:50 در A-D-M 4 +
Nmnmnm
Nmnmnm
ما آدم‌ها از دار دنیا شکستن را خوب بلدیم!
می‌خواهد شیشه باشد یا در و پنجره و شاید غرور باشد... یا حتی دل!
اگر از من بپرسی اما بدتر از همه اما این است که گاهی امید کسی را می‌شکنیم!
آدمیزاد بی امید جسمی متروک است
دیدگاه · 1399/04/17 - 17:43 در A-D-M 4 +
Nmnmnm
Nmnmnm

...

۲۰۲۰۰۷۰۷_۱۶۴۲۱۸.jpg
دیدگاه · 1399/04/17 - 17:32 در A-D-M 4 +
صفحات: 1 2 3 4 5