no 29MorTezA79 - فیس بوک ایران
Wolf-Moon[1].jpg 236x236_1561926009541768[1].jpg 236x226_1562159540359631[1].jpg love-hayatkhalvat-com-9[1].jpg
MorTezA allahdadi

مشخصات

موارد دیگر
MorTezA allahdadi
4 پست

دنبال‌کنندگان

(11 کاربر)
MorTezA allahdadi
MorTezA allahdadi

گرگها هرگز گریه نمی کنند

اما گاهی عرصه زندگی چنان بر آنها تنگ می شود که

بر فراز بلندترین قله ها دردناک ترین زوزه ها را می کشند.


Wolf-Moon[1].jpg
MorTezA allahdadi
MorTezA allahdadi

#نشستی ‌‌همه چیز از همان شب های کشدار تابستان شروع شد وقتی همسایه جدید طبقه ی بالایی بیخوابی به سرش می‌زد و نیمه شب می‌ایستاد در بالکن اتاق اش و یک موسیقی را مدام گوش می‌داد و نگاه از ستاره ها برنمی‌داشت... آن روزها زندگی برایم جز حالِ یکنواختی چیزی نداشت. ...

236x236_1561926009541768[1].jpg
MorTezA allahdadi
MorTezA allahdadi

#نشستی مردی که ناز و عشوه‌ی زنی در زندگی اش نباشد ... زندگی برایش چه لذتی دارد ؟ مردی که برای قدم زدن در روزهای بارانی اش انگشت های ظریف زنانه‌ای برای بافتن در بین انگشتانش نداشته باشد هوای بارانی و آفتابی برایش چه فرقی می‌کند؟ چگونه یک مرد می‌تواند تمام ...

236x226_1562159540359631[1].jpg
MorTezA allahdadi
MorTezA allahdadi

#نشستی می گویند زن دو حرف است و زندگي ست و مـرد این سه حرفی،امنيـت ... و چه مکمل خوبی مي شوند این دو زمانی که مرد،مردان..

love-hayatkhalvat-com-9[1].jpg