no 57davood - فیس بوک ایران
images-1.jpeg images-5.jpeg images-1.bin images-16.jpeg
davood

دستانم را جا گذاشتہ ام ،جائے، درجیب هاے پالتوے روزهـــــاے ڪودڪے .... [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
davood
1243 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(60 کاربر)
davood
davood
گفت ڪ گرگۍ خیره سر،،هست در نهاد هر بشر
لاجرم جاریست سترگ ، روز و شب مابین این انسان وگرگ
چاره این ڪار نیست ، صاحب داند چاره چیست
اۍ بسا انسان وپریش ، سخت پیچیده گلوۍ خویش
وۍ بسا زور آفرین ، هست در چنگال گرگ خود
هرڪه گرگش را دراندازد به ، رفته رفته مۍشود انسان پاڪ
آنڪه با گرگش مۍڪند ، خلق وخوۍ گرگ پیدا مۍڪند
وآنڪه از گرگش خورد هردم ، گرچه مۍنماید گرگ هست!
در جان گرگت رابگیر،واۍ اگر این گرگ گردد باتو پیر
روز گرڪه باشۍ همچو شیر،ناتوانۍ در گرگ پیر
گر یڪدگر را مۍدرند ، گرگ هاشان ورهبرند
اینڪه انسان است ابنسان ، گرگها مۍڪنند
وآن ڪه باهم محرمند،،،،،
4 دیدگاه · 1400/04/5 - 14:32 در A-D-M 12 +
davood
davood

دوس داریم پست بزاریم ولی نه

100 کاراکتر ،!،!،!،
1 دیدگاه · 1400/05/18 - 01:18 12 +
davood
davood
چراغ خاموشه
پر ها بسته ست
تمام ڪوچه ها
تمام عابرا ن
همه رو گم ڪردن
به فڪر دیروزن
شعرو مۍدوزن !
8 دیدگاه · 1400/05/16 - 01:08 در A-D-M 10 +
davood
davood
دل را بۍ تاب مۍڪنۍ
بۍ تاب را آرام
اۍ عشــــــــق
تو یا ؟
دیدگاه · 1400/05/16 - 00:58 در A-D-M 9 +
davood
davood
زندگۍ بی نهایت بود
در 80 سالگۍ به مۍآمدیم و
بتدریج به 16 سالگۍ مۍرسیدیم ـ
15 دیدگاه · 1400/05/16 - 00:50 در A-D-M 9 +
davood
davood
,ڪۍ ز 'ســــــــــرم شود
یڪ نفــــــــس تـــو ؟

3 دیدگاه · 1400/05/16 - 00:38 در A-D-M 10 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

۲۰۲۱۰۸۰۶_۰۱۳۶۳۶.jpg
1 دیدگاه · 1400/05/15 - 01:37 در A-D-M 13 +
باز نشر توسط 57davood
davood
davood
در وجود هر یڪ از ما
به نام وجود دارد
ڪه در برابر و چاپلوسی
مۍشود !
دیدگاه · 1400/05/15 - 01:18 در A-D-M 7 +
davood
davood
فریاد ڪه از جهان هر رفت،،دیدم ڪزین جمع ڪسی رفت
مڪن از و شون مڪن از ،،زین گونه بسۍ آمدو زان گونه بسۍ رفت
آن طفل ڪه چون از این قافله درماند،،وان پیر ڪه چون طفل به بانگ رفت
از پیش و پس میاندیش،،گه پیش روۍ طۍ شد و گه بازپسۍ رفت
ما همچو بر سر وجودیم،،دریاست چه بیند ڪه بر این خسۍ رفت
رفتۍ و شدۍ از دنیا ،،چون ناله ڪه ز یاد رفت
رفتی و آمد به سر جاۍ اۍ داد،،بیدادگرۍ آمدو رفت
این عمر سبڪ سایه ما بسته به ست ،، زسر شمع پرید و رفت ـ

3 دیدگاه · 1400/05/15 - 01:05 در A-D-M 7 +
davood
davood

شنیده اید ڪه بزرگان چیست؟

در فڪر بیچارگان نیاسودن !
3 دیدگاه · 1400/05/11 - 00:26 در A-D-M 13 +
davood
davood
چشمـــهای تو اگر نبود
خدا براۍ چه مرا ؟
براۍ چه آفرید را ؟
دیدگاه · 1400/05/5 - 01:50 در A-D-M 11 +
davood
davood
گاهۍ تیڪه هاۍ ت را
آنقدر این طرف و آنطرف
ۍ مۍگذارۍ
ڪه دیگه قلبۍ براۍ
برات نمۍمـــــونه !
3 دیدگاه · 1400/05/5 - 00:41 در A-D-M 12 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

دیدگاه · 1400/05/4 - 18:35 در A-D-M 9 +
باز نشر توسط 57davood
davood
davood
لبۍ از مۍدزدم
تبۍ از
و مۍافتم
ڪنار همه
اۍ نمۍخواهم
پیرهنۍ گذرنامه اۍ
مۍخواهم بیرون بزنم
و بفرستم در
بخار نفس هایم
و ببوسم آن معطرۍ
ڪه از هاۍ حافظ
گریخته اند ـ،،،، به بوسه هایم ـ
دیدگاه · 1400/05/4 - 01:42 در A-D-M 14 +
davood
davood
شب با شبگیر مۍڪرد
افق در ڪار خود مۍڪرد
ڪنار نقش ،، استاد
صبح را تفسیر مۍڪرد ـ
دیدگاه · 1400/05/4 - 01:08 در A-D-M 12 +
davood
davood
از زنده امروز
پراڪنده مۍشود
هابیلیان سرنوشتشان را
ورق ورق اند
و معاصر
در دهان مۍچرخانند
،
آن ناگهانی ڪجاست
ڪه سرنوشت را
ڪند ؟
دیدگاه · 1400/04/31 - 01:23 در A-D-M 10 +
صفحات: 1 2 3 4 5