Shine bright like a diamond

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

الماس

گروه عمومی · 18 کاربر · 222 پست
Pari
Pari

اي عاشقــان اي عاشقـان پیمانه را گم كرده ام

دركنج ویران مــــانده ام ؛ خمخــــانه را گم كرده ام

هم در پی بالائیــــان ؛ هم من اسیــر خاكیان
هم در پی همخــــانه ام ،هم خــانه را گم كرده ام

آهـــــم چو برافلاك شد اشكــــم روان بر خاك شد
آخـــــر از این جا نیستم ؛ كاشـــــانه را گم كرده ام


12 دیدگاه · 1400/09/2 - 01:38 در الماس 8 +
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن  مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)

دوبیتی  22.jpg
دیدگاه · 1400/01/7 - 07:07 در الماس 5 +
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن  مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)

یار دانا.jpg
دیدگاه · 1399/12/22 - 07:06 در الماس 2 +
علی
علی

عاشق نیستم،
شاعرم.
فقط نمی‌دانم چرا وقتِ نوشتن از تو
بال درمی‌آورم!

6 دیدگاه · 1399/12/15 - 09:27 در الماس 6 +
علی
علی

تار موهای پریشان تو دل را ببرد

دیدگاه · 1399/12/15 - 09:25 در الماس 5 +
علی
علی

دیگر از قافیه افتاد غزلهای دلم
و شکست از غم غربت ، قد و بالای دلم...
دل من گوشه نشین گذر چشم تو بود
گذر از کوچه ی دیگر نکند پای دلم...

2 دیدگاه · 1399/12/15 - 09:24 در الماس 5 +
علی
علی

سرودمت به همان باوری که در من بود
و... شعر حنجره‌ام شد که خوش صدا باشم

دیدگاه · 1399/12/15 - 09:23 در الماس 3 +
علی
علی

من برکه میشوم
تو , ماه شوی , یا ماهی!
عاقبت
گرفتار خواهی شد..

3 دیدگاه · 1399/12/15 - 09:11 در الماس 1 +
علی
علی

چشم تو قبله‌گاه من است ...

دیدگاه · 1399/12/15 - 09:10 در الماس 2 +
علی
علی

آروم درِ گوشش بگید: «‏چقدر خوبه که
وسط شلوغی های این زندگی پیدات کردم
تا دوستت داشته باشم»
‏و این می ارزه به گم کردنِ همه

3 دیدگاه · 1399/12/15 - 09:05 در الماس 3 +
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن  مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)

دام  دنیا.jpg
دیدگاه · 1399/12/7 - 08:27 در الماس 3 +
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن  مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)

تدبیر.jpg
دیدگاه · 1399/11/28 - 07:11 در الماس 5 +
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن  مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)

دوبیتی  6.jpg
دیدگاه · 1399/11/26 - 08:17 در الماس 2 +
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن  مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)

دو دستی.jpg
دیدگاه · 1399/11/25 - 07:58 در الماس 4 +
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن  مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)

قانون اسلام.jpg
دیدگاه · 1399/11/13 - 07:46 در الماس 1 +
صفحات: 1 2 3 4 5