no Amir - فیس بوک ایران
...........

مشخصات

موارد دیگر
...........
مرد

دنبال‌کنندگان

(29 کاربر)
fatameh
fatameh
به خدا گفتم!
چرا مرا از خاک آفریدی؟
چرا از آتش نيستم ؟
تا هرکه قصد داشت
بامن بازی کند،
او را بسوزانم !
خدا گفت: تو را از خاک آفريدم
تا بسازي ...!
نه بسوزاني ...!
از خاک آفریدم تا اگر آتشت زنند ...!
باز هم زندگي کني و پخته تر شوي ...
تو را از خاک آفریدم تا در قلبت دانهٔ عشق بکاري و رشد دهي
و از ميوهٔ شيرينش زندگی را
دگرگون سازی ...!21 دیدگاه · 1398/05/4 - 16:07 28 +
باز نشر توسط mohamad77 و Amir