no Amir-ali - فیس بوک ایران
446728693_332469.jpg
Amir

دوس داشتن یا عشق؟؟؟ دوس دارمت باعشق [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
Amir
1 پست

دنبال‌کنندگان

(47 کاربر)
Amir
Amir

دوس داشتن یا عشق؟؟؟

دوس دارمت با عشق446728693_332469.jpg
مریم
مریم
هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم
هنوز با همه بی مهریت طلبکارم
من از حکایت عشق تو بس کنم هیهات
مگر اجل که ببندد زبان گفتارم..
IMG_20190222_134251_221.jpg
باز نشر توسط Amir-ali
*Taranom*
*Taranom*

تویِ تاریکیِ اتاق دراز بکش هنذفری بذار تویِ گوشت و به یک موسیقی آروم گوش کن و تمام این روزهای تلخ و شیرینی که گذشت رو از مقابل چشمات عبور بده تا وقتی چشماتو باز کردی راحت تر نفس بکشی... این فرصت رو از دست نده! میدونی چیه رفیق؟ گذشته تموم شده اگه ازش رد نشی اون از تو رد میشه و تمومِ راه رو بند میاره...!

1533977427422347.jpg
باز نشر توسط Amir-ali