no BARAN_1210 - فیس بوک ایران
IMG_20190902_011444_817.jpg IMG_20190902_011835_646.jpg IMG_20190902_013724_739.jpg IMG_20191023_064632_318.jpg
raha

مشخصات

موارد دیگر
raha
13 پست
زن

دنبال‌کنندگان

ما که جفتمون آخرش تنها شدیم رفیق نامردا شدیم
بیا مث قدیما بسازیم واسه هم


[لینک ضمیمه]


IMG_20211002_184018_001.jpg
باز نشر توسط BARAN_1210
raha
raha

بهايننکن
به‌رس که رسيدم،نکن

تمامکوه ازمن است
نهبهدو تکهنکن

مرا بهبياور چه، چه
به قدرای فکر نام ونکن

دشت پر ازهای من است
مراهاینکن

درست بين دورابگير
بهکشت بزن،اینکن

اول و آخرمی بری از
وقت راونکن

بخواه بهبدهم
برایمنازنکن (امير اکبرزاده)

raha
raha

بهعشق بهشدنش می ارزد
و بهو بهشدنش می ارزد

دفترمرا وا كن و نامی بنويس
سند عشق بهشدنش می ارزد

گرچه منای از نرسيدن هايم
رود بهشدنش می ارزد

؟… باز همان آتش سردی كه
حتم دارد كه بهشدنش می ارزد

با دو دست تو فرو ريختنبه
به همانبر پا شدنش می ارزد

دل من در سبدی عشق بهتو سپرد
نگهش دار، بهشدنش می ارزد

سال ها گرچه كه دربماند
اينبه زيبا شدنش می ارزد

raha
raha

#دوستان_قدیمی_نایس_فان

IMG_20190902_011444_817.jpg
raha
raha

#مثبت_اندیشان

IMG_20190902_011835_646.jpg
raha
raha

#مثبت_اندیشان

IMG_20190902_013724_739.jpg
raha
raha

#مثبت_اندیشان

IMG_20191023_064632_318.jpg
raha
raha

چقدر فیس غریب شده

بچه های قدیمی کیا اینجا هستن؟
IMG_20191208_072646_319.jpg
raha
raha

سلام

بچه های فیس قبلی ققنوس کیا اینجا هستن؟
چقدر فیس غریب شده.
raha
raha

#باران

IMG_20190612_084134_994.jpg
raha
raha

#باران

IMG_20190615_214054_675.jpg
raha
raha

#باران

IMG_20190528_204321_060.jpg
raha
raha

#باران

IMG_20190629_073433_819.jpg
raha
raha

#باران

IMG_20190616_090607_290.jpg
raha
raha

#باران

IMG_20190704_172643_620.jpg