no Babak3 - فیس بوک ایران
Babak3

مشخصات

موارد دیگر
Babak3
1 پست

دنبال‌کنندگان

Babak3
Babak3

تفاوت قصه گفتن والدین ما با والدین جدید...
والدین جدید:
یکی بود یکی نبود...
یه پری کوچولو بود که....
والدین ما:
یه روزی یه جن از یه قبرستون اومد بیرون و گفت اومدم اون بچه ای رو که نمی خوابه رو بخورم.....
منم هر شب غش می کردم ولی اینا فکر میکردن خوابیدم
دیدگاه · 1400/08/28 - 06:18 1 +