no Eli_7777 - فیس بوک ایران
b503438be708beaff95e951cd09b8d28.jpg 9a30ac98544511b1913592f2553c255a.jpg 5ed1c6bae85c6de393e9351a4ace9b3a.jpg 236x419_1582660616214251.jpg
Elmira

مشخصات

موارد دیگر
Elmira
20 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(49 کاربر)
Elmira
Elmira

.

b503438be708beaff95e951cd09b8d28.jpg
Elmira
Elmira

.

9a30ac98544511b1913592f2553c255a.jpg
Elmira
Elmira

.

5ed1c6bae85c6de393e9351a4ace9b3a.jpg
Elmira
Elmira
236x419_1582660616214251.jpg
Elmira
Elmira
فکرش را بکن من باشم و تو باشی دختر کوچکِ شیرین زبانمان. که هی برایت دلبری میکند با آن زبانِ شیرینتر از قند وعسلش. از سر و کولت بالا میرود و ماچ آبدار میکند از صورتت. و من زیر لب غُرغُر کنان شاکی از اینکه تحویلم نمیگیرید نگاهتان میکنم. صدای خنده هایش زندگیمان را قشنگتر کرده ولی من.. من.. حسودی ام میشود خُب. تا دیروز من همه ی این کارهارا میکردم. تا دیروز قربان صدقه ی من میرفتی. حسودی هم دارد خُب. رشته ی افکارِ کمی بدجنسانه ام باصدای بابایی بابایی گفتنش میشکند، نگاهم میفتد به کفشِ پاشنه بلندم که فقط یک چهارمش را پاهای کوچکش پُر کرده، و کیفی که روی دوشش تا زمین کشیده میشود.بابایی ببین خوشگل شدم؟ بلند میخندی و میگویی آره دختر قشنگم،تو خوشگلترین دختری هستی که در عمرم دیده ام. دیگر نمیتوانم جلوی خودم رابگیرم با طعنه بهت میگویم یادمه یک روزی این حرف را به من میگفتند بعضی ها،چشمکی میزنی و آرام میگویی شما که تاج سری چشم و چراغ ِخانه ای و در زیبایی بی بدل خانوم ِ جانم. من هم که ازاین حرفت کیلو کیلو قند دردلم آب میشود با اخم ساختگی و لب و لوچه ی آویزان اشاره به دخترمان میگویم آره معلوم است. غُرغُر کنان ادامه میدهم دختر که نیست هوویم هست، بلای جانم شده نیم وجبی،میخندی و باچهره ی مهربون تر ازهمیشه می آیی در کنار مینشینی و میگویی هیچ کس برایم تو نمیشود بغلم میکنی و بوسه ای بر پیشانی ام میزنی تا می آیم سرم را روی سینه ات بگذارم بدو بدو می آید و خودش را در آغوشت پرت میکند و این شیرینترین و قشنگترین حسودیِ دنیاست
500x755_1580075991959314.png
Elmira
Elmira
لطفی کن و
در خلوت محزون من ای دوست

آرام و قرار
دل دیوانه ی من باش…
Elmira
Elmira
همزاد عاشقی، متعهد بودن است...
Elmira
Elmira
اسکار عاشقانه‌ترین جمله میرسه به جمله‌ی " مراقب خوشبختیت هستم "
Elmira
Elmira
طرح لبخند تو پایان پریشانی هاست..

Elmira
Elmira
ولنتآین ببریدش باهم یکم قدم بزنید.. دوتایی چایی بگیرید گرم شید.. پیشونیشو ببوسید ، آخرشم یه رز قرمز بهش بدید.. عاشقی کنید نه معامله

Elmira
Elmira
Elmira
Elmira

در شب راه می‌رفتم
و در جستجوی پناهگاه گرمی بودم
از کنارم گذشت
گفتم :
هی نگاه کن ، روی مژه‌هایت دانه‌های برف ریخته است
و او گفت :
این برف نیست
پرهای بالشی است که خدا در آسمان تکانده است
و سپس لب‌های خندانش را گشود
تا برفی را فوت کند
و ما هر دو خندیدیم
بعد به چشمانش نگاه کردم
و دیدم که چشمانش ، گرم‌ترین پناهگاه جهان است


Elmira
Elmira

تو و من تا آرامش
راهی دراز در پیش نیست

بر آن عرشه‌ی آراسته
به سایه‌ی ابر و نیلوفر کهکشان
تا رام و بی‌خیال بنشینیم و
قصیده‌ی بلند دریا را بخوانیم
تا بیت‌های بلند موج‌ها را
ــ به قافیه‌ی کف ــ
تکرار کنیم و بخندیم


آن پریشانی شب‌های دراز و غم ِ دل
همه در سایه‌ی گیسوی نگار آخر شد


Elmira
Elmira

بگذار تا با رنگ‌های تنت دوست بدارمت
عریان شو زیر آبشارهای خورشید
حتی انگشترت را
در صدای آن‌ها پرتاب کن
که می‌خواهند به ما
چیزی را جز این که هست بباورانند

تو را با رنگ گل‌های بِه
با رنگ‌های بلوط
تو را دوست خواهم داشت
بنفش ِ تند از آنِ زنبق‌هاست دارم

Elmira
Elmira

جانا اگرم در سر کار تو رَود جان

از دادن صد جان دگرم بیمِ خطر نیست

در دامن تو دستِ کسی می‌زند ای دوست

کو در ره سودای تو با دامن تر نیست

دانی که چه خواهم من دلسوخته از تو

خواهم که نخواهم، دگرم هیچ نظر نیست....


صفحات: 1 2