no Kamyab_12 - فیس بوک ایران
31.jpg 735371_6LiS04sx.jpg 5v054txul1i11egb61i.jpg lonely-images-1.jpg
Kamyab_12(بهروز)

مشخصات

موارد دیگر
Kamyab_12(بهروز)
143 پست

دنبال‌کنندگان

Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

هنه ی ادم ها یک روزی می روند


گاهی از زندگی کسی

گاهی از درون خود

و چه دردی میکشد

ادمی که برای رفتن دیگری از زندگی اش

خودش را هم گم کرده و به دنبال خود در خاطراتش می گردد
31.jpg
Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

فاتحه ای خوانده ام برای


خود در سال های گذشته

چشیدن حلوای گذشته گر چه سخت

اما زیباست
735371_6LiS04sx.jpg
Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

گاهی ناخواسته میشکنی


خاکستر می شوی

و خاکسترت را به دریا می سپارند

و من از هر موج این دریای پر تلاطم

برجی ساختم برای زنده شدن دوباره
5v054txul1i11egb61i.jpg
Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

گاهی ما خاطرات را پاک نمی کنیم


این خاطرات هستند که

ما را از خود پاک می کنند
lonely-images-1.jpg
Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

سخت باش اما بی رحم نه


مهربان باش اما همیشه نه

عاشق باش اما نیمکت ذخیره نه

سکوت باش اما.....


31.jpg
Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

گاهی تولد بگیر برای خودت


تولد برای فوت کردن شمع خاطرات

برای رهایی از سرابی بی انتها

برای فوت کردن شمع دلبستگی

به ادم هایی که هیچ نمی دانند

از وفا
500x666_1440440841283935.jpg
Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

یه روزی به خودمون برمی گردیم


هر چند سخت

اما اون روز تولد دوباره ایه

یه تولد خالی از گذشته

خالی از ادم ها

و پر از سکوت
hossein (793).jpg
Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

روزی می رسد تمام رفته ها پشیمان از رفتن و دل شکستن


پای امدن دارند .....اما دیگر کسی منتظر قدم هایشان نیست

تاوان رفتن و شکستن یک عمر حسرت است و تباهی
735371_6LiS04sx.jpg
Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

با خودت مسابقه بده


چون رقیب اصلی خودتی

نه دیگران
IMG_20191218_093930_629.jpg
Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

باور ما گر چه شکست


اما شکر که نشد
bmii1w0vo4a5u14sbvc.jpg
Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

ادم های اشتباهی


فقط به تو خیانت نمیکنن

به اون ادمیم که مباد تو زندگیت

و تو باورش نمیکنی

هم خیانت میکنن
735371_6LiS04sx.jpg
Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

شبی به یحر ختم خواهد شد


گر چه دیر

اما آن سحر قتلگاه

خاطرات زیادی ست از جنس سراب
IMG_20200225_220917_405.jpg
Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

بعضی از ادم ها


با ادم ها لبخند می زنند

با گرگ ها می رقصند

ترسناک است

ادمی در صفت گرگ
1407324572895900.png
Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

ادم ها تا وقتی که حالشون بده و تنهان


هستن و عاشق پیشه

حالشون که خوب شد

تنهاییشون که پر شد

میرن خیلی راحت

از کسی بت نساز

چون ادم ها جنبه دوست داشتنم ندارن

چه برسه به اینکه ازشون بت بسازی
hossein (793).jpg
Kamyab_12(بهروز)
Kamyab_12(بهروز)

گاهی خنثی می شویم


ظاهری لبخد می زنیم

به ظاهر زندگی می کنیم

ودر عمق سکوت خود

فرو می رویم

و چیزی خوشحالمان نمی کند

حتی عشق


lonely-images-1.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5