no M-crystal - فیس بوک ایران
1572539596509960_orig.png ۲۰۱۹۱۱۱۵_۱۲۳۲۴۲.jpg ۲۰۱۹۱۲۱۲_۱۱۴۲۱۳.png 192758443-parsnaz-com.jpg
M.crystal

پادشاه باش و پادشاهی کن،سعی ڪن همیشہ #پادشاه باشی حتی اگہ قلمـروتـ ب اندازه عرض شونه هاتـ باشہ و...بس [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
M.crystal
neiram.ir/deals/%d9%82%d..
95 پست

دنبال‌کنندگان

(34 کاربر)
M.crystal
M.crystal
نه جانم!من برعکسبه این چیزها اعتقادی ندارم
به اعتقاد منهرکسی جزو خصوصی ترین مسائل زندگی اش است!
آخر خصوصی تر از این؟
اگر بنا بود عمومی باشد بایدیک جایی توی صورتمان طراحی میشد!!!
چه لزومی داردکه در دل نشسته به انظارگذاشته شود؟
مگر نمایشگاه است این موبایل ها و این فضای به اصطلاح مجازی!؟
چت هایی که بهدر استوری تان قرار می دهید
جزوترین مسائل شما هستند! اگر نمی دانید بدانید!!!!
اصلا از وقتی واژه اینمد شد، مناسباتبه هم ریخت!!!
۲۰۱۹۱۰۰۶_۲۲۴۴۰۴.png
M.crystal
M.crystal

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
دارمبگوید ...
اما ، تلاش می کند ؛
دارمبشنود ...
در واقع مرد هابازند #، که#!
ولی زن هابرند #، که#!
یک جور به دست آوردن ...
کهدستت آوردند ...!
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۱۰۱_۲۲۱۲۴۴.jpg
M.crystal
M.crystal

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۳۰۰۱۳.png
M.crystal
M.crystal

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄

میخواهد
بودم با چند##حافظه #.
از اینتنگمیرفتم یکتر ؛
از کجا‌ام# .
‌ها#
‌بخت‌ترند...
که...
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۱۰۱_۱۷۲۰۱۰.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
می‌بارد،
و بیآدمکه باشی؛
می‌کند..
را می‌خواهد یکی که تمامبا تو!

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۳۱_۲۲۵۰۱۰.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
هرچند حیا می‌کند از بوسه ما دوست
دلتنگی ما بیشتر از دلهره اوست

الفت چه طلسمی است که باطل‌شدنی نیست
اعجاز تو ای عشق نه سحر است نه جادوست

ای کاش شب مرگ در آغوش تو باشم
زهری که بنوشم ز لب سرخ تو داروست

یک‌بار دگر بار سفر بستی و رفتی
تا یاد بگیرم که سفر خوی پرستوست

از کوشش بیهوده خود دست کشیدم
در بستر مرداب چه حاجت به تکاپوست

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۳۰_۲۰۲۳۵۵.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
از همان هایی که#
کنارِداشته باشد.
حتی حوصله ی‌حوصلگی هایت#
وهایو بی وقتت را.
چه وقتدارم‌اش
# بغلداشته باشد
کهدوستت دارم هایدار#
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۳۰_۱۷۰۲۱۲.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
درست مثل آن که
جنازه ی کارگران معدن را از خاک بیرون بکشی
تا دوباره به خاک بسپاری!
چیزی میان ما تغییر نخواهد کرد...
اما اصرار دارم که بدانی
"دوستت دارم..."
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۳۰_۱۶۵۲۳۶.png
M.crystal
M.crystal

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄

#عکاسی اگر می دانست

بی جان#
چه برسرآورد
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۳۰_۱۲۰۳۱۵.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
می‌خواندم
چقدر در هر
دل #، من که بلدم بهتر از#
‌هایت
این‌بارباش
، من بخوانم
تو بخوان،
این‌بار من پا می‌گذارمپا#
شوم،شو#
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۳۵۹۵۲.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۳۴۸۵۶.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
تر می بود
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۳۳۳۲۰.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۳۱۴۱۷.png
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
هر كسياشبه طريقي#
يكي با يك#
يكي با يك#
و يكي با يك خاطره يتمام#
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۳۰۰۱۳.png
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
می‌خواهم اتفاقی ببینمت
ببینمت در خیابان‌های پاییز
داری برای خودت قدم می‌زنی
و من خیلی اتفاقی به تو نزدیک می‌‌شوم
نزدیک‌تر و خیلی اتفاقی‌تر می‌بوسمت!
به هیچ‌جای روزگار هم بر نمی‌خورد
اگر هم برخورد، بهانه دارم
می‌گویم سخت نگیر روزگار جان!
اتفاقی‌ست که افتاده است
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
1566722437223046_orig.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
عاشـــق هــم شـــدی

مـــثل "زلیخــــا" سمــــج باشــ

آنقـــدر رســـوا بـــازی دربـــیـــاور

تــا خـــــــــدا خــودش پـــا درمــیانی کـــند
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۲۸_۱۳۳۰۱۳.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5