no MILAD-2 - فیس بوک ایران
میـــــــــــــــــلاد

زندگیم بودی؛ وقتی سرگرمی ات بودم … [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
میـــــــــــــــــلاد
18 پست

دنبال‌کنندگان

میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد

جهنمی است جهان

وقتی سرم روی شانه ات نیست...


میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد

دنـیـای تـو رنـگارنـگ اســـت و

دنـیـای مـن سـیـاه

ولی یـک رنــگیــه مــن بـه

هـمـۀ دنیـای تــو می ارزد

میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد

نمی بخشمت

ولی فراموشت می کنم

همیشه به همین سادگی از ادمای بی ارزش می گذرم .
میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد

او می‌ رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان

دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌ رود...


میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد

من چیز‌های زیادی از دست داده ام

هیچ کدامشان

مثل از دست دادن تو نبود

گاهی یک رفتن

تمامت را با خود می‌‌ برد

و تو تا آخر عمر در به در دنبال خودت می‌‌ گردی...

میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد

گفتنی نیست

ولی بی تو

کماکان در من نفسی هست

دلی هست

ولی جانی نیست...

میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد

تو که رفتی

آب از سرم گذشت

منتظر آوارهای پی درپی هستم

که بر سرم خراب شوند...

میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد

گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت

سالهاست که از دیده من رفتی

لیک، دلم از مهر تو آکنده هنوز...

میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد

وقتی دلیل " خواب " فرار از "بیداری" باشد
یعنـــــــــــــــــــی
تمـــــــــــــام شده ای. . .
تمــــــــام . . .

میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد
بهم گفتی دوستت دارم!!!!!گفتم چقدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
گفتی از خودت تا خدا.اشک تو چشمام جمع شد..............................
اخه یادم امد که گفتی خدا از همه چیز به ادم نزدیکتره........
میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد

این درد نوشته ها
نه دلنشین اند نه زیبا
اینها یک مشت حرف زخم خورده ی بغض دارند
که نشانی درد ناک
از یک عشق ناکام دارند
و تنها مخاطب شان غایب است !!!

میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد
خداروشکر....
نه آرزوي کسي اَم....
نه آويزونِ کَـــــــــــــــــــسي.!
میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد

صداقتش رو دوست داشتم …
بهم مي گفت با دنيا عوضم نمي کنه
راست مي گفت ، هيچوقت منو با دنيا عوض نکرد
با يکي ديگه عوض کرد !

میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد

ديگر او نيست...!
بازگشتي در کار نيست...
يک بار که برود براي همه ي عمر رفته است!
حتي اگر برگردد باز هم ديگر او نيست...

میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد
هنوز مثل سابق "مهربانم"...
اما دیگر کسی صدایم نمی کند"مهربانم
میـــــــــــــــــلاد
میـــــــــــــــــلاد

تلخ تر از خود جدايی ها…
آنجايی است كه بعدها آن دو نفر مدام بايد وانمود كنند،
كه چيزی بينشان نبوده…
كه هيچ اتفاقی نيفتاده…
كه از همديگر هيچ خاطره ای ندارند…

صفحات: 1 2