no Mahmoodrahimi - فیس بوک ایران
239A2DDE-6D0F-4DD3-8026-D063A7FE811E.jpeg 2F13197A-7C8B-4BCB-998C-02620C59A92C.jpeg 81C8D4CD-62B1-40AD-8F06-9B1946A37976.jpeg 735E713A-12F5-491E-BA67-45CAFCE46B74.jpeg
M-R

باهال و خوش برخورد و مهربون وخونگرم [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
M-R
815 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(43 کاربر)
M-R
M-R
انسان هاي بزرگ
ازخودشان توقع دارند
و انسان هاي کوچک از دیگران.!
اگر کسی خوبی هاي تو را
فراموش کرد
تو مفید بودن را فراموش نکن.
M-R
M-R
زندگی کوچه ي سبزی ست …
میان دل و دشت
که در آن عشق هست و گذشت
زندگی مزرعه ي خوبی هاست
زندگی راه رسیدن به خداست …
M-R
M-R
آدمهايى که شما را،
بارها و بارها مى آزارند
مثل کاغذ سمباده میباشند!
انها شما را مى خراشند و آزار مى دهند
اما در نهايت شما صيقلى و براق خواهيد شد،
و آن ها…
مستهلک و فرسوده!
M-R
M-R

صبورانه در انتظار زمان بمان…
هر چیز در زمان خودش رخ میدهد…
باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند،
درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند…

M-R
M-R
برای اثر گذاشتن روی دیگران اخم نکن
پیشانیت چروک می‌شود
از لبخندت بهرهگیری کن
زیبائی دندانهایت تاثیر بیشتری دارند
M-R
M-R
وقتی کسی تو را می رنجاند
ناراحت نشو!
چون اين قانون طبيعت هست!
که درختی که شيرين ترين ميوه ها را دارد
بيشترين سنگ ها را می‌خورد.
M-R
M-R
یک رابطه دونفره وقتی دونفر هیچ مشکلی با هم ندارند، حتما یکی از آنها تمام حرف های دلش را نمیگوید…
M-R
M-R

اکثر مردم گوش می دهند، نه برای فهمیدن

بلکه گوش می دهند برای جواب دادن

M-R
M-R

وقتی مشت خود را گره می کنید

نه کسی می تواند چیزی را در دستتان بگذارد و نه شما می توانید چیزی را از جا بلند کنید

بعضی وقت ها مشکله که مشتت رو باز کنی

ولی باید این کارو بکنی


M-R
M-R
احمق ها هیچ گاه کمتر از عهد کنونی محبوبیت نداشتنه اند، چون خردمندان به جای آنان خودنمایی میکنند و نمیدانند از عقل خود چگونه بهره ببرند زیرا رفتارشان تؤام با تقلید است . . .
M-R
M-R

در دریای پرتلاطم زندگی همیشه موجی را می توان یافت که اگر با آن حرکت کنید شما را به ساحل خوشبختی می رساند …


M-R
M-R

در زندگی بايد دو عامل را هدف زندگی قرار داد :
رسيدن به آنچه که می خواهی
لذت بردن از آن


M-R
M-R
گذشت زمان بر آنها که منتظر می مانند بسیار کند، بر آنها که می‏هراسند بسیار تند، بر آنها که به سر خوشی می گذرانند بسیار کوتاه است…
M-R
M-R
بخشودن کسی که به تو بدی کرده
تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است
M-R
M-R

انسان سه راه دارد :

راه نخست از اندیشه می گذرد ، این والاترین راه است !

راه دوم از تقلید می گذرد ، این آسان ترین راه است !

راه سوم از تجربه می گذرد ، این تلخ ترین راه است !

صفحات: 10 11 12 13 14