no Mohadese - فیس بوک ایران
IMG_20210517_142008_569.jpg
Mohadese

مشخصات

موارد دیگر
Mohadese
6 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(10 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

Mohadese
Mohadese

.

IMG_20210517_142008_569.jpg
Mohadese
Mohadese
در میان اشکها پرسیدمش
خوشترین لبخند چیست ؟!
شعله ای در چشم تاریکش شکفت
جوش خون بر گونه اش آتش فشاند
گفت: "لبخندی که عشق سربلند
وقت مردن بر لب مردان نشاند."
من ز جا برخاستم
بوسیدمش

????هوشنگ ابتهاج