no MrSpecial - فیس بوک ایران
417b87e755f7ec578de24ff0366ab4ab.jpg 2b39784b392f060222dfcdf7ceeea4c4.jpg Whatshisname-Gone-Duck-2048x2048.jpg fb97ba1121e102e26f25a2b5e9583e0e-300x200.png
MrSpecial

مشخصات

موارد دیگر
MrSpecial
9 پست
MrSpecial
MrSpecial
بدونِ تو خالیه این شهر
میدونی ؟
چشمات کاری که میکرد
با من هیچ ساقی نمیکرد
417b87e755f7ec578de24ff0366ab4ab.jpg
دیدگاه · 1401/01/28 - 14:30 7 +
MrSpecial
MrSpecial

آنها که زِ پیش رفته اند ای ساقی در خاکِ غرور خُفته اند ای ساقی. رُو باده خور و حقیقت از من بِشِنو باد است هر آنچه گفته اند ای ساقی

2b39784b392f060222dfcdf7ceeea4c4.jpg
دیدگاه · 1401/01/28 - 14:13 6 +
MrSpecial
MrSpecial
دنیای حبابی
با تو گفتم:‌ «حذر از عشق!؟ ــ ندانم
سفر از پیش تو؟ هرگز نتوانم،
نتوانم!
Whatshisname-Gone-Duck-2048x2048.jpg
دیدگاه · 1401/01/28 - 14:06 5 +
MrSpecial
MrSpecial
دنیای حبابی

توی خاطرات بجز تو برگ یاد همه پژمرد

آخرین لحظه ی بودن زیر بار غم تو مرد

fb97ba1121e102e26f25a2b5e9583e0e-300x200.png
دیدگاه · 1401/01/28 - 14:01 3 +
MrSpecial
MrSpecial
دنیای حبابی
تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود.
خواجه دانست که من
هیچ نگفت
shadow.jpg
دیدگاه · 1401/01/28 - 13:52 6 +
MrSpecial
MrSpecial
سخن اهل دل
تا مرا عشقِ تو تعلیمِ سخن گفتن کرد.. خلق را وردِ زبان مدحت و تحسینِ من است
816a516cb09a670b685dac6831dafbad.jpg
دیدگاه · 1401/01/26 - 22:13 4 +
MrSpecial
MrSpecial
حسرت یه عشق
وعشق
در پس سایه کبودِ چشمهایت
سبز می شود
و روز
در تنگنای نبودن هایت
می ایستد تا نگردد
هوای بودن را
پشت پرچین نفسها یت
lg_92e84_87d1c516_y2756.jpg
MrSpecial
MrSpecial
یادش بخیر
با باد شروع به درد و دل کردم ،جنونش گرفت گردباد شد

همه چیزو تخریب کرد
سمتِ دریا رفتم،سر صحبت و باهاش باز کردم عصبانی شد
از کرکس و کلاغایی که توو آسمون میچرخیدن خبر رسید
7ea2ab24f0e6003e080776dbccc35c56250.jpg
MrSpecial
MrSpecial
یا کریم ویا رب ........
یادش بخیر ................................................
گروه حیدریون............ گروه آسمانی
دیدگاه · 1401/01/25 - 22:13 8 +