no Nice - فیس بوک ایران
Ali

آدم ها مانند پنجره‌هایی با شیشه های رنگی‌اند وقتی آفتاب می تابد برق می‌زنند و می‌درخشند اما وقتی تاریکی سایه می‌گسترد، زیبایی حقیقی آنها فقط در صورتی هویدا می‌شود که نوری در درون باشد. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
Ali
1 پست
مرد
Ali
Ali
آدم ها مانند پنجره‌هایی با شیشه های رنگی‌اند
وقتی آفتاب می تابد برق می‌زنند و می‌درخشند
اما وقتی تاریکی سایه می‌گسترد، زیبایی حقیقی آنها فقط در صورتی هویدا می‌شود که نوری در درون باشد.
دیدگاه · 1400/07/23 - 22:38 4 +