no O_Mmad_o - فیس بوک ایران
Mmad

مشخصات

موارد دیگر
Mmad
4 پست
Mmad
Mmad

سایت بوی مرده میده!!

Mmad
Mmad

چقدر کسی منتظرمون نیست

و چ بهتر!
Mmad
Mmad

تف تو این زندگی و ادماش ک باس از صب تا شب سگ دو بزنی

اخرشم با هزار تا فکرو خیال سرمرگتو بزاری!!
دیدگاه · 1400/03/19 - 15:12 4 +
Mmad
Mmad
‏سطح خارداری من جوریه که
کاکتوس هم از ترس اوف شدنش بغلم نمیکنه
....!

دیدگاه · 1400/03/19 - 14:57 6 +