no Rojanm_70 - فیس بوک ایران
1621698256631667_orig.jpg
روژ بانو

مشخصات

موارد دیگر
روژ بانو
1 پست
زن

دنبال‌کنندگان

...
...

زمانِ حال چیز خنده دارى است؛ اصولا نمى‌تواند وجود داشته باشد. به مجرد اینکه از آن آگاه مى‌شویم، سپرى مى‌شود و دیگر حال نیست. این طورى ما مدام در گذشته زندگى به سر مى‌بریم، حتى هنگامى که در حال رویاپردازى درباره‌ى آینده هستیم.

– کتاب دیدن از سیزده منظر اثر کالم مک کان

باز نشر توسط Rojanm_70
روژ بانو
روژ بانو
من عاشق هنر بودم ...

ديروز به جبر پدر و مادرم
مهندس شدم ،
امروز به جبر چشم هايت
شاعر ...

هميشه مي گفت :
جبر
من عاشق هنر بودم ...

ديروز به جبر پدر و مادرم
مهندس شدم ،
امروز به جبر چشم هايت
شاعر ...

هميشه مي گفت :
جبر یک روز به كارت می آید

1621698256631667_orig.jpg