no S_2422 - فیس بوک ایران
967448_507.jpg Homesick-24.jpg 1550932290301733.png Homesick-27.jpg
S.rahimi

شده آیا ک غمی؟ ریشه ب جانت بزند؟ [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
S.rahimi
5 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(11 کاربر)
S.rahimi
S.rahimi

میگویی باران را دوست دارم
اما وقتی باران میبارد چتر به دست میگیری!
میگویی آفتاب را دوست دارم
اما زیر نور خورشید به دنبال سایه میگردی!
میگویی باد را دوست دارم
اما وقتی باد میوزد پنجره را میبندی!

حالا دریاب وحشت مرا وقتی میگویی دوستت دارم...

967448_507.jpg
S.rahimi
S.rahimi
درست شدن تاجایی ارزش داره...
تا ب ی جایی لبخند رضایت رو لبت بیاره...
از ی جایی ب بعداگرهمه چیز درست هم بشه
تو رو خوشحال نمیکنه...تورو راضی نمیکنه...
حرفی ک امروز باید بشنوی وآرومت کنه رو
چند روز بعد بشنوی دیگه خاصیت نداره...

Homesick-24.jpg
S.rahimi
S.rahimi
باران میبارد ، به حرمت کداممان نمیدانم

من همین قدرمیدانم ، باران صدای پای اجابت است

خدا با همه جبروتش ، دارد ناز میخرد ، نیاز کن . . .

___________________
1550932290301733.png
S.rahimi
S.rahimi
دلم که برایت تنگ می شود
زل میزنم به ماه...
شاید تو
یکی از همین ثانیه ها
چشم هایت را ،
به ماه دوختی و...
من را غرق خوشبختی کردی...

fun
Homesick-27.jpg
S.rahimi
S.rahimi

[لینک ضمیمه]
962032685-talab-org-1.jpg