کاربران گروه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

دختری که منم.

گروه عمومی · 1 کاربر · 10 پست
yasaman
yasaman


دیگری نیست
که مهر تو درو
شاید بست

چاره بعد از تو ندانیم به جز تنهایی
photo_2017-11-13_19-36-42.jpg
yasaman
yasaman


روزی فکند یار نگاهی بسوی غیر

باز است
چشم حسرت من
سوی او هنوز

photo_2017-11-09_23-25-43.jpg
yasaman
yasaman

تا قفس هست
مرا لذت آزادی نیست،

هرکجا در همه آفاق
اسیری ست منم!
photo_2017-08-06_10-01-05.jpg
yasaman
yasaman

و كسي چه مي داند كداممان
تنها تريم ؟!
دختری كه سال هاست
كسی را به زندگيش راه نمی دهد
يا مردي كه
براي تجربه ي دوباره ي آن
" بوسه "
تمام دخترانِ شهر را امتحان
می كند ..؟!


photo_2019-10-04_11-15-35.jpg
yasaman
yasaman
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﺭﺍ ،
ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺭا ،
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮕﻮیید ...
ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺎ "ﮐﻼ‌ﻡ" ﻣﻄﺮﺡ ﮐﻨﯿﺪ؛
ﻧﻪ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ !
ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻼ‌ﻡ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ
که ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮیید؛
ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ …
photo_2019-05-28_04-59-37.jpg
yasaman
yasaman

بخشیده‌ام...
شما هم اگر بخواهید
می‌توانید ببخشید

آدم زمین نیست که بتواند
بار همه ی این تلخی‌ها
را به دوش بکشد.photo_2017-12-19_02-20-31.jpg
yasaman
yasaman
چون دلم زنده نباشد؟
که تو در وِی، جانی!
photo_2019-10-13_15-47-15.jpg
yasaman
yasaman
خيلي از آدمهاي زندگي مان تماشاگران بیرون گود اند
زل زده اند به تو،
زیر نظرت دارند
و فقط بلدند شعار بدهند...D5374BF2-1DD3-4992-BB81-662EEDD482B3.jpeg