no Zahra4916 - فیس بوک ایران
۲۰۱۸۱۱۲۲_۲۰۰۳۲۳.png IMG_20190223_220414_518.jpg
Zahra

مشخصات

موارد دیگر
Zahra
5 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(17 کاربر)
Zahra
Zahra

دلم خیلی تنگ شده????????

۲۰۱۸۱۱۲۲_۲۰۰۳۲۳.png
Zahra
Zahra

IMG_20190223_220414_518.jpg
Zahra
Zahra

مهربانی دیوار نمی خواهد،!
دلی دریایی می‌خواهد، دلی به وسعت دشت، ودشتی به اندازه ی گذشت،...

Zahra
Zahra

زندگي تفسير سه كلمه است:
خنديدن
بخشيدن
فراموش كردن
پس تا مي توني بخند، ببخش و فراموش كن.....
Zahra
Zahra

۲۰۱۹۰۲۱۱_۰۱۳۹۳۷.png · 1.1MB