شما ڪہ مٺفـــــاوٺ هسٺیدبا دلنـــــوشتہ ھـــــاے زیباے خـــــود مارا شـــــریڪ لحــــــــــظه هاے نـــــاب ڪنید
، ، ،
آدم ها ، دائم ، مے روند !

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کاربران فعال امروز

برچسب‌های کاربری

A-D-M

گروه عمومی · 30 کاربر · 4550 پست
davood
davood
خداوند را به امید میکنند
این عبادت است
گروهی از روی بندگۍ میکنند
این نوع مخصوص است
مردمی خدا را از باب نعمتهای او میکنند
این روش است

دیدگاه · 5 ساعت قبل در A-D-M 8 +
davood
davood
از ســـــت
این ڪ، بر جان من ست
دیگر این خودڪرده را نیست
پاۍ در مےنالم ڪه هیچ
با حلقه, زنجیر نیست ـ

2 دیدگاه · 4 ساعت قبل در A-D-M 4 +
♡خورشید♡
♡خورشید♡
1 دیدگاه · 4 ساعت قبل در A-D-M 5 +
davood
davood
نیست تا برگویمش
راز این وحشتبار خویش
بیگمان هرگز ڪسی چون نڪرد
خویشتن را ، ، ، ، ،
مابه, خویـــــــــــش ـ ـ ـ

دیدگاه · 4 ساعت قبل در A-D-M 4 +
♡خورشید♡
♡خورشید♡
دیدگاه · 4 ساعت قبل در A-D-M 5 +
davood
davood
من
دیده مےدوزم بر
بیصدا گویم ڪ،
اینست آنچه
خود نمےدانم ڪه ز چیست
زیر گویم
چه رفتم ز دست ـ ـ ـ

دیدگاه · 4 ساعت قبل در A-D-M 6 +
davood
davood
یعنی
ناڪامۍ مسیر انحرافۍ است

دیدگاه · 4 ساعت قبل در A-D-M 6 +
♡خورشید♡
♡خورشید♡
دیدگاه · 5 ساعت قبل در A-D-M 7 +
♡خورشید♡
♡خورشید♡
دیدگاه · 5 ساعت قبل در A-D-M 7 +
davood
davood
بی نهایت بود اگر
در 80 سالگۍ به می اومدیم و
به به 16 سالگی میرسدیم ـ

دیدگاه · 5 ساعت قبل در A-D-M 5 +
♡خورشید♡
♡خورشید♡
دیدگاه · 5 ساعت قبل در A-D-M 7 +
♡خورشید♡
♡خورشید♡
دیدگاه · 5 ساعت قبل در A-D-M 6 +
♡خورشید♡
♡خورشید♡
دیدگاه · 7 ساعت قبل در A-D-M 6 +
♡خورشید♡
♡خورشید♡
دیدگاه · 7 ساعت قبل در A-D-M 6 +
♡خورشید♡
♡خورشید♡
دیدگاه · 8 ساعت قبل در A-D-M 6 +
♡خورشید♡
♡خورشید♡
4 دیدگاه · 9 ساعت قبل در A-D-M 5 +
صفحات: 1 2 3 4 5