شما ڪہ مٺفـــــاوٺ هسٺیدبا دلنـــــوشتہ ھـــــاے زیباے خـــــود مارا شـــــریڪ لحــــــــــظه هاے نـــــاب ڪنید
، ، ،
آدم ها ، دائم ، مے روند
آدم هاۍ دنیاۍ مجازۍ

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کاربران فعال امروز

برچسب‌های کاربری

A-D-M

گروه عمومی · 38 کاربر · 7437 پست
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/27 - 18:55 در A-D-M 5 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
1 دیدگاه · 1400/07/29 - 00:11 در A-D-M 2 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/29 - 00:04 در A-D-M 2 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/28 - 23:58 در A-D-M 2 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/28 - 23:54 در A-D-M 2 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/28 - 23:50 در A-D-M 2 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/28 - 23:44 در A-D-M 1 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/28 - 23:40 در A-D-M 1 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/28 - 23:37 در A-D-M 1 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/28 - 23:33 در A-D-M 1 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/28 - 23:28 در A-D-M 1 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
گاهی چه زود دیر می شود
انگار
غم عالم در دلم سنگینی می کند
حال روحم درد می کند
سنگ بر روحم می زنند
و فکر نمی کنند این هم ادم است
دل دارد و دلش برای کلامی محبت و صداقت پر می زند
گاهی ادمیت را نقش بازی کنیم
و مهربانی کنیم
تا یادمان بماند
همان اشرف مخلوقات هستیم ...
دیدگاه · 1400/07/27 - 19:50 در A-D-M 7 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/27 - 19:08 در A-D-M 5 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/27 - 19:06 در A-D-M 5 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/27 - 19:02 در A-D-M 5 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/27 - 18:59 در A-D-M 5 +
صفحات: 1 2 3 4 5