شما ڪہ مٺفـــــاوٺ هسٺیدبا دلنـــــوشتہ ھـــــاے زیباے خـــــود مارا شـــــریڪ لحــــــــــظه هاے نـــــاب ڪنید
، ، ،
آدم ها ، دائم ، مے روند
آدم هاۍ دنیاۍ مجازۍ

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

A-D-M

گروه عمومی · 40 کاربر · 7605 پست
Nmnmnm
Nmnmnm

.

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۰۳-۱۳۴۹۴۴_WhatsApp.jpg
دیدگاه · 1401/04/12 - 13:49 در A-D-M 11 +
@Pari76 عضو گروه شد. 1401/05/8 - 17:17
davood
davood
خوش نشستی بر دلم
می‌خواهی چکار !
دیدگاه · 1401/05/7 - 01:21 در A-D-M 8 +
davood
davood
با می‌روم
و از پهلویم ... تازیانه‌ای می‌روید
که را کبود خواهد کرد
و در قشرهای
خواهد برافروخت
معبدی هستم .. از های خام
و هیچ کتیبه ای نامم را نمی‌کند
و هیچ در من...
بر اریکه ازلی ... نیست !!!
دیدگاه · 1401/05/3 - 00:40 در A-D-M 15 +
davood
davood
در من مپیچ ... که واز هیچ.. ژنده پوش تر
دارم .. تهی از افق های
و گرده ای که زیر بارهیچ .. شانه تهی نکرد
و پیشانی را بوسید
ای پرسش ...
در من مپیچ و بوسه به من مزن!

2 دیدگاه · 1401/05/3 - 00:32 در A-D-M 13 +
davood
davood

! ! !

بچه‌های و بچه‌های غار
هردو اما این کجا و آن کجا
خال مه رویان و فلفل هندی سیاه
هردو جان سوزند. اما این کجا و آن کجا
چکمه پای و چکمه لئین
هردو از چرمند اما این کجا و آن کجا
دامن و صورت مردان
هردو پرچینند اما این کجا و آن کجا!!!

دیدگاه · 1401/05/3 - 00:18 در A-D-M 14 +
davood
davood
گریزی ندارم که بگویم..دل نازکت را به نحوی بجویم بگویم که پشتم به گرم است..زمانی که گل می‌کنی روبرویم
وحالا در این قحطی و احساس.. دلم را کجا مثل دستم بشویم؟
از اول تو بی با من نگفتنی..که بی پرده حالا من از خود بگویم
من ازهای خود بانو گفتم..واز مخزن ها در گلویم
جواب تو تکرار عطش بود..وسنگی که لغزید سوی
گل لحظه ها را به مفهوم مطلق..اجازه ندادی کنارت
اجازه ندادی که چشمت بیافتد..به چشم من و های و هویم
وحالا ..........
نوبت برق چشمتclick کن
دیدگاه · 1401/05/2 - 01:48 در A-D-M 17 +
davood
davood
این روزا تو راسته عشق‌‌. حرف عاشقی دروغه
خلوته محله دل سر عاشقا شلوغه
سینه سوخته های اینجا با لب بسته می‌خونن
آبروی عاشقی رفته.. عاشقا توفکر نونن
کهنه عاشق تو ادراه مثل توی سایه س
مرخصی. گرفته از ..تو نخ گروه و پایه س
دیگه جز به دنیا ..نمی شه دلی
خیلی از حسنای.. نمیاد به چشم
تلخی و نداری..مشکل جهاز شیرین
شما که به پای عشقین..دست رو بگیرین
چی بگم؟ نگفتنی ها..تو دلم یه کوه
فرصت کوتاه..سر این درازه !!!
دیدگاه · 1401/05/2 - 01:21 در A-D-M 16 +
@azar_1358 عضو گروه شد. 1401/04/26 - 23:32
Nmnmnm
Nmnmnm

.

Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۳-۱۴۱۴۴۵_WhatsApp.jpg
دیدگاه · 1401/04/4 - 17:45 در A-D-M 10 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۵-۱۷۴۵۰۱_Gallery.jpg
دیدگاه · 1401/04/4 - 17:44 در A-D-M 8 +
davood
davood
پشت سر قرنی که طی شد
پیش رو صد برگ تازه
انتخاب چیست؟
یا تازه؟
قرن توفان تباهی
قرن سیاهی
گریه های از ته
خنده های
قرن غم های حقیقی
دلخوشی های
لحظه لحظه در ترقی
تابوت سازی!
قرن محبت
موسم پژمردن
تکثیر تقلب
قرن خوردن دل ـ ـ ـ
دیدگاه · 1401/03/28 - 00:43 در A-D-M 14 +
davood
davood
عاشقی در نمی گنجد
در قفس نمی گنجد
باده خواریم و رند و شیوه
در خیال نمی گنجد
عشق یعنی عقاب خاطر ما
زیر بال نمی گنجد
منم و عشق و که در آن
هیچ کس نمۍگنجدـ
دیدگاه · 1401/03/21 - 01:53 در A-D-M 13 +
davood
davood
اندازه یک حبه قند است !
گاهی می افتد توۍ فنجان ما
حل میشود آرام آرام
بی آنکه اصلا بفهمیم
ما سر می کشیم آن را
چای شیرین را
آنوقت
می چرخد و می گردد و می ماند
آن میشود ما !
دیدگاه · 1401/03/19 - 00:41 در A-D-M 9 +
davood
davood
شــاعرۍ خـــــورد
از ڴرده
به پیراهن پاشید !
دیدگاه · 1401/03/19 - 00:15 در A-D-M 9 +
davood
davood
شاخه اے چـــید ،،،
در گذاشت
بعد ـ ـ ـ ـ ـ ـ
روۍ نــوشت
براے کردن آمدیــم !!!
دیدگاه · 1401/03/18 - 23:57 در A-D-M 10 +
صفحات: 1 2 3 4 5