شما ڪہ مٺفـــــاوٺ هسٺیدبا دلنـــــوشتہ ھـــــاے زیباے خـــــود مارا شـــــریڪ لحــــــــــظه هاے نـــــاب ڪنید
، ، ،
آدم ها ، دائم ، مے روند
آدم هاۍ دنیاۍ مجازۍ

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

A-D-M

گروه عمومی · 40 کاربر · 7596 پست
Nmnmnm
Nmnmnm

.

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۰۳-۱۳۴۹۴۴_WhatsApp.jpg
دیدگاه · 1401/04/12 - 13:49 در A-D-M 7 +
davood
davood
تو پیچیده و من مست
چه مستی !
تو افتاده ام
در این ‌‌ بن بست ...
2 دیدگاه · 1401/01/21 - 00:52 در A-D-M 6 +
davood
davood
می‌خواهمت از و
اما نمی‌دانی
ای سیمای من
ای پیشانی ...
1 دیدگاه · 1401/01/20 - 01:01 در A-D-M 6 +
davood
davood

از من چه می‌خواهی از این

این ساعت تقریبی بر دیوار
از من از این که در مه گم شد و در
از من که از پر شدم،از لذتی
در من نمی‌خواند کسی جز سایه ای
این شوم ، این شده این ناهشیار
سقف شبم کوتاه مثل لایه های
صبحم شبیه شب شبیه سایه های
از من چه می‌خواهی ؟ از این من نیستم این جا
از من چه می جویی ؟ از این من نیستم !

3 دیدگاه · 1401/01/20 - 00:40 در A-D-M 4 +
davood
davood

بهار کوچک من ،،،

در کدام شکوهمند
لبخند میزنی ؟
3 دیدگاه · 1401/01/20 - 00:18 در A-D-M 5 +
davood
davood

خرمن ما

به چه میخورد!
که چو آمد و
در و تر ما زد و رفت...
دیدگاه · 1401/01/19 - 01:37 در A-D-M 4 +
davood
davood

درد بی عشقی ما دید و آمد

شوق در این جان زد و رفت ...
دیدگاه · 1401/01/19 - 01:32 در A-D-M 4 +
davood
davood

کنج ما را به خیالی کرد

خواب خورشید به چشم زد و رفت ...
دیدگاه · 1401/01/19 - 01:10 در A-D-M 3 +
davood
davood
نازنینی آمدو دستی به.ما زد و
پرده این بالا زد و رفت ...
دیدگاه · 1401/01/19 - 00:59 در A-D-M 4 +
davood
davood
کی ز سرم شود
یک نفس تو ؟
8 دیدگاه · 1401/01/19 - 00:50 در A-D-M 4 +
davood
davood

من امشب تا خوابم نخواهد برد

همه اندیشه ام فرداست
از تمنای تو است
زمان در بستر خواب و بیدار است ...
60 دیدگاه · 1401/01/19 - 00:34 در A-D-M 4 +
davood
davood

بدترین شکل برای کسی آن است که

در کنار باشی و
بدانی که به او نمی رسی .
دیدگاه · 1401/01/17 - 00:58 در A-D-M 4 +
davood
davood
ما آخرین بازمانده های گله ها هستیم
دیگر زوزه نمی کشیم
فقط می‌زنیم
به داستان هایی که
از های خود می‌گویند .
دیدگاه · 1401/01/17 - 00:44 در A-D-M 3 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

۲۰۲۲۰۴۰۵_۰۷۴۹۳۱.jpg
دیدگاه · 1401/01/16 - 07:48 در A-D-M 5 +
davood
davood
هنوز تو گرم است از عشق
هنوز چشم تو است از تداوم اشك
هنوز تو دریاچه ای ست
که عاطفه در آن دارد
دلم برای می‌سوزد
به چشمانم مکن
که واژه های
دلخواه آشنائی هاست .
دیدگاه · 1401/01/16 - 00:35 در A-D-M 4 +
davood
davood
یکی یکی خالی میشود
های تعطیلاتت
از همنشیني
کم کم برای شدنای می‌خواهی
و برای شدن دوروبرت چند فنجان !
دیدگاه · 1401/01/16 - 00:22 در A-D-M 4 +
صفحات: 1 2 3 4 5