شما ڪہ مٺفـــــاوٺ هسٺیدبا دلنـــــوشتہ ھـــــاے زیباے خـــــود مارا شـــــریڪ لحــــــــــظه هاے نـــــاب ڪنید
، ، ،
آدم ها ، دائم ، مے روند
آدم هاۍ دنیاۍ مجازۍ

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

A-D-M

گروه عمومی · 40 کاربر · 7596 پست
Nmnmnm
Nmnmnm

.

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۰۳-۱۳۴۹۴۴_WhatsApp.jpg
دیدگاه · 1401/04/12 - 13:49 در A-D-M 7 +
davood
davood
گفتی بخشم تورا
وز عشق ت کنم !
یعنی به خود. شوم،،با یارت کنم ؟
گفتی که شوم ،، شمع تارت شوم!
خوابی دیده ای ،، ترسم که کنم .
دیدگاه · 1401/01/5 - 01:44 در A-D-M 1 +
davood
davood
ناصحا می گویی که بردار از او
به فرمان دلم ،،،
دل کي ز من برد ؟
3 دیدگاه · 1401/01/5 - 01:35 در A-D-M
davood
davood
تو کیستي ،،،
كه من بي بی تابم ؟
دیدگاه · 1401/01/4 - 00:51 در A-D-M
davood
davood
حکیمان نمی‌گویند !
با سخن می‌گویند
بگو مگو می کنند .
دیدگاه · 1401/01/3 - 02:13 در A-D-M
davood
davood
زخمی به دارم
روزگار می پاشد
و من میخورم
همه می‌کنند می‌رقصم !
3 دیدگاه · 1401/01/3 - 02:04 در A-D-M 1 +
davood
davood
تنهایی بهتریست نسبت به
که کسی در شما باشد
و احساس تنهایی کنید.
دیدگاه · 1401/01/3 - 01:48 در A-D-M
davood
davood

#عشق خطای فرد

از بقیه معمولی است .
davood
davood

بهترین کسانی هستند که

اگر از آنها کنید
میشوند
و اگر بگویید
می کنند .
دیدگاه · 1401/01/3 - 01:29 در A-D-M
davood
davood
سخت است كه محدوده خیالم
تو باشد
و نباشي .
دیدگاه · 1401/01/1 - 23:38 در A-D-M
davood
davood
به گوش گفتم بگو کجاست
ز مرد خسته هیزم. پرسیدم
ز پرسیدم ز ز شاخه شاخه
ز کوچه و واحه
کسی نگفت چه می خواهی
دلم بهاری داشت صدای را می‌خواست
صدای خنده صدای رستن
مشام من پی بنفشه ها. می گشت
بهار گم شده بود و من
گمراه فصل ها بودم
که دربه در پی می گشتم !
دیدگاه · 1401/01/1 - 23:06 در A-D-M
davood
davood
هم که نباشد
به تان
لبریز از ایم
می کنم سال جدید
برای شما عزیز با و همراه باشد ـ
4 دیدگاه · 1401/01/1 - 01:09 در A-D-M
Nmnmnm
Nmnmnm

.

۲۰۲۲۰۳۱۸_۲۱۳۳۲۰.jpg
5 دیدگاه · 1400/12/27 - 21:34 در A-D-M 4 +
davood
davood
چرا غصه های پوچ را
ز تار و پود خود نمی‌کنی
چرا تو را نمی‌کند
چرا بهار را نمی‌کنی ؟
davood
davood
با ،،، تازه می‌پیچد
یاد تو در فضای
روی گلبوته های من
مرغ می‌گشاید بال !
دیدگاه · 1400/12/24 - 00:22 در A-D-M
davood
davood

نه مرا دیدن است

نه مرا رفتن ها
نه به روی سبزه نرم
نه گذر از سوسن ها !
دیدگاه · 1400/12/22 - 01:07 در A-D-M
صفحات: 2 3 4 5 6