شما ڪہ مٺفـــــاوٺ هسٺیدبا دلنـــــوشتہ ھـــــاے زیباے خـــــود مارا شـــــریڪ لحــــــــــظه هاے نـــــاب ڪنید
، ، ،
آدم ها ، دائم ، مے روند
آدم هاۍ دنیاۍ مجازۍ

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

A-D-M

گروه عمومی · 38 کاربر · 7385 پست
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/20 - 17:00 در A-D-M 5 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/12 - 16:46 در A-D-M 5 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
من ان توام
مرا به من باز مده ... {-35-}

دیدگاه · 1400/07/12 - 16:43 در A-D-M 4 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/12 - 16:32 در A-D-M 4 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی ... {-35-}
دیدگاه · 1400/07/12 - 16:28 در A-D-M 4 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
گر من به غم عشق نسپارم دل
دل را چه کنم
بهر چه می دارم دل ... {-35-}
دیدگاه · 1400/07/12 - 16:17 در A-D-M 3 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
عاشق شده ام بر تو
تدبیر چه فرمایی

از راه صلاح ایم
یا از ره رسوایی ... {-35-}

دیدگاه · 1400/07/12 - 16:13 در A-D-M 3 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/11 - 20:45 در A-D-M 6 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/11 - 20:38 در A-D-M 5 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/10 - 21:55 در A-D-M 5 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/10 - 21:48 در A-D-M 4 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/10 - 21:19 در A-D-M 4 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/10 - 21:10 در A-D-M 4 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/10 - 15:01 در A-D-M 9 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/10 - 14:48 در A-D-M 5 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/10 - 14:41 در A-D-M 6 +
صفحات: 5 6 7 8 9