شما ڪہ مٺفـــــاوٺ هسٺیدبا دلنـــــوشتہ ھـــــاے زیباے خـــــود مارا شـــــریڪ لحــــــــــظه هاے نـــــاب ڪنید
، ، ،
آدم ها ، دائم ، مے روند
آدم هاۍ دنیاۍ مجازۍ

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

A-D-M

گروه عمومی · 40 کاربر · 7596 پست
Nmnmnm
Nmnmnm

.

Screenshot_۲۰۲۲۰۷۰۳-۱۳۴۹۴۴_WhatsApp.jpg
دیدگاه · 1401/04/12 - 13:49 در A-D-M 7 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۳-۱۴۱۴۴۵_WhatsApp.jpg
دیدگاه · 1401/04/4 - 17:45 در A-D-M 8 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

Screenshot_۲۰۲۲۰۶۲۵-۱۷۴۵۰۱_Gallery.jpg
دیدگاه · 1401/04/4 - 17:44 در A-D-M 6 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

Screenshot_۲۰۲۲۰۶۰۲-۱۸۴۱۲۳_WhatsApp.jpg
2 دیدگاه · 1401/03/12 - 18:46 در A-D-M 16 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

۲۰۲۲۰۵۲۰_۱۴۳۷۴۷.jpg
3 دیدگاه · 1401/02/30 - 14:36 در A-D-M 16 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

۲۰۲۲۰۵۲۰_۱۴۳۸۰۵.jpg
دیدگاه · 1401/02/30 - 14:36 در A-D-M 17 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

۲۰۲۲۰۵۱۲_۲۱۵۲۱۱.jpg
دیدگاه · 1401/02/22 - 21:52 در A-D-M 13 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

۲۰۲۲۰۵۰۱_۱۱۱۰۴۵.jpg
2 دیدگاه · 1401/02/11 - 11:08 در A-D-M 18 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

۲۰۲۲۰۴۲۲_۱۸۵۱۳۱.jpg
4 دیدگاه · 1401/02/2 - 18:54 در A-D-M 17 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

۲۰۲۲۰۴۰۵_۰۷۴۹۳۱.jpg
دیدگاه · 1401/01/16 - 07:48 در A-D-M 5 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

۲۰۲۲۰۳۱۸_۲۱۳۳۲۰.jpg
5 دیدگاه · 1400/12/27 - 21:34 در A-D-M 4 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

۲۰۲۲۰۳۰۱_۱۷۱۱۳۴.jpg
3 دیدگاه · 1400/12/10 - 17:16 در A-D-M 2 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

۲۰۲۲۰۲۲۶_۰۱۰۴۴۴.jpg
4 دیدگاه · 1400/12/7 - 07:50 در A-D-M 2 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

۲۰۲۲۰۲۱۷_۰۷۲۵۱۱.jpg
دیدگاه · 1400/11/28 - 07:24 در A-D-M 2 +
Nmnmnm
Nmnmnm

هاتفی از گوشه میخانه دوش
گفت ببخشند گنه، می بنوش

لطف الهی بکند کار خویش
مژده رحمت برساند سروش

گر چه وصالش نه به کوشش دهند
هر قدر ای دل که توانی بکوش

۲۰۲۲۰۲۱۶_۰۸۳۱۰۴.jpg
3 دیدگاه · 1400/11/27 - 08:31 در A-D-M 2 +
Nmnmnm
Nmnmnm

.

۲۰۲۲۰۲۱۱_۰۷۵۴۱۷.jpg
3 دیدگاه · 1400/11/23 - 13:19 در A-D-M 2 +
صفحات: 1 2 3 4 5