no ahmad_1234 - فیس بوک ایران
Screenshot_۲۰۲۱-۰۱-۳۱-۱۲-۴۷-۴۴-1.png Screenshot_۲۰۲۱-۰۱-۳۰-۱۵-۱۴-۲۶-1.png atrnk5.jpg Screenshot_۲۰۲۱-۰۱-۰۷-۱۹-۵۳-۵۶-1.png
ahmad

مشخصات

موارد دیگر
ahmad
57 پست

دنبال‌کنندگان

ahmad
ahmad

هیچ کس نمی تواند

به تنهایی از زیبایی ای که درک می کند لذت ببرد.

جبران خلیل جبران


ahmad
ahmad

آدمی را آزمودن به کردار باید کرد نه به گفتار؛


چه بیشتر مردم، زشت کردار و نیکو گفتارند.

فیثاغورث


ahmad
ahmad

..


Screenshot_۲۰۲۱-۰۱-۳۱-۱۲-۴۷-۴۴-1.png
ahmad
ahmad

دوست دارم همه ی سال زمستان باشد

Screenshot_۲۰۲۱-۰۱-۳۰-۱۵-۱۴-۲۶-1.png
ahmad
ahmad

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت
میتوان گفت که من چلچله باغ توام

ahmad
ahmad

گاز زده‌ام همه سیب‌های جهان را…
هیچ کدام طعم لبخند‌های تو را ندارند.


ahmad
ahmad

عشق تو هوس نیست
که باشد و نباشد.


ahmad
ahmad

من صبورم اما. .
آه این بغض گران،
صبر چه میداند چیست؟!

atrnk5.jpg
ahmad
ahmad

عشق یعنی :
چون خورشید تابیدن بر شب های دوست


ahmad
ahmad

عشق تو همین شال پشمی است
که نفسم را گرم می کند !


ahmad
ahmad

فصل که رخت عوض می کند
دوباره عاشقت می شوم

ahmad
ahmad

روزگاریست
که دل چهره مقصود ندید

:)

ahmad
ahmad

هرکس میاد مجازی سینگله
حتی متاهل ها

:)

ahmad
ahmad
یکی از شرطای من برای رل زدن اینه که:
باشه
تا فقط مال خودم باشه
:)
ahmad
ahmad

همه می خواهند به بهشت بروند
اما هیچ کس نمی خواهد بمیرد!

صفحات: 1 2 3 4