no alireza1 - فیس بوک ایران
AliReza

Music~Rock [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
AliReza
30 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

AliReza
AliReza

ما را به جای؛
.
.
.
کنید ..

AliReza
AliReza


بانوی شکار،دستِ کم می گیری --- من جان دهم آهسته تو هم می میری

از مرگِ تو جز درد مگر می ماند؟ --- جز واژه ی برگرد مگر می ماند؟

این ها همه کم لطفی ِ دنیاست عزیز --- این شهر مرا با تو نمی خواست عزیز

دیوانه ام،از دست خودم سیر شدم --- با هر کسِ همنام ِ تو درگیر شدم

ای تُف به جهانِ تا ابد غم بودن --- ای مرگ بر این ساعتِ بی هم بودن

یادش همه جا هست،خودش نوش ِ شما --- ای ننگ بر او، مرگ بر آغوش شما //


دیدگاه · 1398/07/4 - 04:06 1 +
AliReza
AliReza
▪▪▪
▪▪▪
دیدگاه · 1398/06/4 - 20:12 5 +
AliReza
AliReza

▪▪▪

خوبرویانِ جفاپیشهنیز کنند

به کَسان درد فرستند ونیز کنند


گر کند میل به خوبان، دلِ منمکن

کین گناهیست که در شهرِنیز کنند


گر رود نام من اندر دهنت،نیست

پادشاهان، به غلط، یادنیز کنند..

▪▪▪

دیدگاه · 1398/06/4 - 20:08 4 +
AliReza
AliReza

وای از آن

که کارت بهبکشد..

کار و بارت به غمِ
5 دیدگاه · 1398/06/4 - 19:49 3 +
AliReza
AliReza
گفته بودی که چرا بهنرسید؟

زورِ منِبهنرسید..
4 دیدگاه · 1398/06/4 - 19:47 5 +
AliReza
AliReza

با تمام

هرگز

محبت رامکن.

و با تمام

هرگز

را خریداری مکن..

دیدگاه · 1398/06/2 - 14:46 6 +
AliReza
AliReza

غلط است

این تفکر که بپنداریم

زندگی می گذرد...

بپذیریم عزیز...

زندگی می ماند...

من و تو...!

دیدگاه · 1398/06/2 - 14:44 5 +
AliReza
AliReza
حکایتایست که امروز به یاد تونوشیدم
که با هرجرعه فکر کردم که این طعم رادارم یا نه؟!
و انقدرکردم بین دوست داشتن و نداشتن
کهتمام شدنش را نداشتم
وکه شد..
باز هممیخواهم
دیدگاه · 1398/06/2 - 14:30 6 +
AliReza
AliReza
هیچکس بدرد من نمیتواند پی ببرد!
این دواها خنده‌آور است، آنجا روی میز هفت هشت جور دوا برایم قطار کرده‌اند، من پیش خودم میخندم،
چه بازیگر خانه‌ایست!

‌بگور
دیدگاه · 1398/05/31 - 20:48 4 +
AliReza
AliReza
چجوری به پاهای زخمیمون بگیم کل راهبود؟
دیدگاه · 1398/05/29 - 16:22 5 +
AliReza
AliReza
.
دفترتوکن..
هزار بار بنویس هیچکی جز خودمنیست!
دیدگاه · 1398/05/29 - 16:21 4 +
AliReza
AliReza

تو خوب نیستی تو فقط خوب بلدیخوب بزنی!!

دیدگاه · 1398/05/29 - 16:18 4 +
AliReza
AliReza
زمان سختيشون بوديم
زمان سختيمونشدن.!.!!
دیدگاه · 1398/05/29 - 16:17 4 +
AliReza
AliReza
چه کوتاه است؛
وچه طولانی!صفحات: 1 2