کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

جذاب ها

گروه عمومی · 35 کاربر · 399 پست
@Reza1124 عضو گروه شد. 1398/08/15 - 17:11
Saman
Saman
هر حيوان كه از دور ديدی و ندانستی سگ و گرگ است يا آهو، ببين رو به سمت مرغزار و سبزينه است يا لاشه و استخوان؛ آدمی را نيز چون نشناسی، ببين به كدام سوی می‌رود...

Saman
Saman
من کویرم ...

ز کسی آب تمنا

نکنم...!????
Saman
Saman
بهر هر یاری که جان دادم به پاس دوستی
دشمنیها کرد با من در لباس دوستی


جان فدا کردیم و یاران قدر ما نشناختند
کور بادا دیدهٔ حق ناشناس دوستی
Arman
Arman
یه گروه خانوادگی داشتیم تو واتساپ یهو ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تا پی ام میومد ازش


میرفتی نگا می‌کردی می‌دیدی مثلا خاله‌ی بابام سوره‌ی بقره رو فرستاده تو گروه و التماس دعا داره ????????????Arman
Arman
شبکه خبر گفت:
آیا میدانید ایران بیشترین مصرفِ نوشابه در دنیا را دارد؟؟!

خُب شما آبجو و ویسکی رو آزاد کُن ، اگه کسی نوشابه خورد????????????Arman
Arman
‏شما هنوز درگیر اینید که وقتی گوشیتونو میدید دست ننه‌باباتون عکساتونو نبینن، من تا گوشیمو میدن دست مادرم میره تو کانتکتام اونی که بیشتر از همه باهاش در ارتباطمو شمارشو برمیداره زنگ میزنه میگه دست از سر پسر ساده‌ی من بردار:)))))


Arman
Arman
روحانی میگه امروز روز آزمایش دولت نیست روز آزمایش همه ی ملت است.
تازه الان فهمیدیم چرا انقدر مردم و گرسنه نگه داشتن.
آخه واسه آزمایش باید "ناشتا" باشیم


Arman
Arman
12 سال درس خوندیم
‏آخر سر نفهمیدیم سرنوشت اون 12 قطعه عکسی که هر سال توی مدرسه از ما میگرفتند چی شد؟! ):


Arman
Arman
رو مخ بودن یعنی وقتی داری با تلفن حرف میزنی هی ازت می پرسن کیه کیه
پشت تلفن…
Arman
Arman
ﻫﻤــــــﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﻨﺰ ﻭ BMW ….
ﻭﻟـــــﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﯾﻪ ﺟﻔﺖ ﮐﺘﻮﻧــــﯽ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ عشقم♥♥
.
.
.
.
البته من چرت میگم این نصفه شبی !
شما زیاد توجه نکنید
Arman
Arman
پسر داییم میگه خوش به حالت تک فرزندی! میگم چرا؟
میگه همه ته دیگها مال خودته…
تا حالا خودم به این سعادت پی نبرده بودم!
Arman
Arman
آیا از قیافه زشت خود رنج میبرید؟؟؟
پس قربونت روتو اونور کن ما زجر نکشیم!
Arman
Arman
تاﺭﯾﺨﭽﻪ ﯼ ﺍﺳﻢ ﺑﺮﻭﺳﻠﯽ!!!
.
.
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺳﻢ ﺑﺮﻭﺳﻠﯽ “ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ”
ﺑﻮﺩ، ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻟﯿﻨﺪﺍ
ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: “ﺳﻠﯽ”
.
ﺭﻭﺯﯼ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﺪﺍ ﺩﺭﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﻫﻢ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺪﻓﻌﻪ ﯾﻪ
ﺩﺯﺩ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭ ﮐﯿﻒ ﻟﯿﻨﺪﺍ ﺭﺍ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﺪﺯﺩﻩ، ﻟﯿﻨﺪﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ،ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻫﻢ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺯﺩﻩ ﻣﯽﺩﻭﻩ، ﻟﯿﻨﺪﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ:
.
ﺑــــﺮﻭ ﺳﻠﯽ، ﺑﺮﻭ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ، ﺑــــﺮﻭ ﺳﻠﯽ !!!
ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺵ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﺯﺩ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﺮﻩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﮐﺘﮏ ﻣﯿﺰﻧﻪ، ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﺮﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ: ﺑﺮﻭﺳﻠﯽ.. ﺑﺮﻭﺳﻠﯽ..
ﺑﺮﻭﺳﻠﯽ …
ﻭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺮﻭﺳﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .
.
.
این از جديدترين كشفيات بنده بود
من برم سراغ اكتشافات بعدي
Arman
Arman
ﻭﺻﻴﺖ ﻛــــــﺮﺩﻡ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﻛــــــﺮﻡ ﺿﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﻋﻴﻨﻚ
ﺩﻭﺩﻳﻤـــــﻮ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺧﺎﻙ ﻛﻨﻦ ….. ﻧﯿﺲ ﻫﻤــــﺶ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﻡ ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ ،
ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘـــــــﻢ ﺣﺴﺎﺱ …
بلهههههههههههههه
صفحات: 1 2 3 4 5