اریا

گروه عمومی · 10 کاربر · 1134 پست
hamid
hamid

قدرت شکست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد.

خداوند بخشاینده است و انسان، دریافت کننده.

زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و کردارهای ماست که دیر یا زود به ما باز می گردد.

اسکاول_شین

دیدگاه · 1400/07/25 - 16:19 در اریا 6 +
داتام
داتام
بزار یه چیزی رو بهت بگم، هیچوقت باور کسی رو ازش نگیر حتی تو بدترین و سخت‌ترین روزها. ما آدما از درون هم بی‌خبریم کسی چه میدونه چقدر باید بگذره تا یه باور دوباره زنده بشه یه سال... سه سال... شایدم هرگز... آدما با باورهاشون زندگی میکنن نفس میکشن میخندن گریه میکنن. هیچوقت هیچ کجا باور کسی رو ازش نگیر ...

photo_2021-11-11_19-49-16.jpg
2 دیدگاه · 1400/08/20 - 19:48 در اریا 4 +
داتام
داتام
خداوندا! در هیچ لحظه تنهایم مگذار، که جُرأتِ تنها ماندن و تنها جنگیدن در من نیست. خداوندا! در هیچ نَفَسی دستِ محبّتت را از روی سرم برندار، که بی مهرِ تو ذلیلم، هیچم، کم از هیچم.

photo_2021-11-11_19-39-12.jpg
دیدگاه · 1400/08/20 - 19:39 در اریا 3 +
داتام
داتام
بوسه مطمئن‌ترین روشِ سکوت کردن و همزمان گفتن همه چیز است ...
photo_2021-11-11_19-37-21.jpg
دیدگاه · 1400/08/20 - 19:37 در اریا 5 +
داتام
داتام
دلم می‌خواست می‌توانستم معنای جدید کلمات را که تو باعث شدی کشف کنم، برایت توضیح دهم. بیشتر از هر چیز دلم می‌خواست می‌توانستم تمام روحم را در چشمانم بگذارم و تا ابد، تا هنگام مرگم به تو نگاه کنم.

photo_2021-11-11_19-33-12.jpg
دیدگاه · 1400/08/20 - 19:34 در اریا 5 +
داتام
داتام
آخر هفته‌ها لعنتی‌ترین روزهاست برای آنهایی که خاطره‌ی خوبی از عشق ندارند که دستشان در دست یار نیست و دل بسته‌اند به آلبوم‌ها... به قاب عکس‌ها... ای کاش یا اصلاً جمعه‌ای نبود یا هیچ‌کس در حسرت یک جای خالی نمی‌سوخت!

- فرشته رضایی
nody-متن-دلتنگی-زیبا-1631349568.jpg
دیدگاه · 1400/08/20 - 19:05 در اریا 6 +
داتام
داتام
به خاطر بسپار تا همیشه بدانی زیباترین منش آدمی مهر و محبت اوست پس محبت کنید چه به دوست، چه به دشمن که دوست را بزرگ می‌کند و دشمن را دوست ...

photo_2021-11-11_18-33-21.jpg
دیدگاه · 1400/08/20 - 18:55 در اریا 5 +
داتام
داتام

به اندازه‌ای که بهت اجازه بدم میتونی منو بفهمی، ما بقی فکر و خیال خودته.

photo_2021-11-11_18-54-34.jpg
دیدگاه · 1400/08/20 - 18:54 در اریا 5 +
داتام
داتام
تجملات هیچ‌وقت جاذبه‌ای برایم نداشت. من چیزهای ساده را دوست دارم؛ کتاب‌ها را ... تنهایی را ... یا بودن با کسی که تو را می‌فهمد!

‌کا
photo_2021-11-11_18-53-25.jpg
دیدگاه · 1400/08/20 - 18:53 در اریا 5 +
داتام
داتام
تجملات هیچ‌وقت جاذبه‌ای برایم نداشت. من چیزهای ساده را دوست دارم؛ کتاب‌ها را ... تنهایی را ... یا بودن با کسی که تو را می‌فهمد!

‌کا
photo_2021-11-11_18-53-25.jpg
دیدگاه · 1400/08/20 - 18:53 در اریا 5 +
@sajad890 عضو گروه شد. 1400/08/14 - 02:12
داتام
داتام
شباهت من و تو هر چه بود، ثابت کرد که فصل مشترک عشق و عقل، تنهاییست

photo_2021-11-02_20-00-51.jpg
4 دیدگاه · 1400/08/11 - 19:59 در اریا 9 +
داتام
داتام

آدم‌هاى اشتباه زندگيت، همیشه درس‌های درستی را به تو مي دهند.

photo_2021-11-02_19-55-02.jpg
6 دیدگاه · 1400/08/11 - 19:58 در اریا 9 +
داتام
داتام
گفتی سپیده‌دم چه دل‌انگیز و دلرُباست
گفتم تبسم تو بسی دلرباتر است
گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صُبح
گفتم که چهره‌ ی تو از آن دلگشاتر است


photo_2021-11-02_19-58-38.jpg
1 دیدگاه · 1400/08/11 - 19:57 در اریا 8 +
داتام
داتام
روز، با کلماتِ روشن حرف می‌زند، عصر، با کلماتِ مبهم، شب سخن نمی‌گوید حکم می‌کند.

photo_2021-11-02_19-53-27.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:56 در اریا 7 +
داتام
داتام

خوشبختی چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری، خوشبختی کیفیتِ تفکر است، حالت روحی‌ست؛ خوشبختی، وابسته به‌ جهانِ درون توست!

photo_2021-11-02_19-57-04.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:55 در اریا 7 +
صفحات: 2 3 4 5 6