اریا

گروه عمومی · 10 کاربر · 1134 پست
hamid
hamid

قدرت شکست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد.

خداوند بخشاینده است و انسان، دریافت کننده.

زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و کردارهای ماست که دیر یا زود به ما باز می گردد.

اسکاول_شین

دیدگاه · 1400/07/25 - 16:19 در اریا 6 +
داتام
داتام
یه رازهایی هستند که اینقدر دردناکن که نه تنها از دنیا، بلکه از خودت هم مخفیشون میکنی!

Riverdale (2017)#
photo_2021-11-02_19-56-23.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:55 در اریا 7 +
داتام
داتام

یاد گرفتم که ارزش آدم‌ها رو بر اساس اینکه چقدر بهم اهمیت میدن درجه‌بندی کنم نه بر اساس اینکه چقدر دلم براشون تنگ میشه.

photo_2021-11-02_19-52-38.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:54 در اریا 7 +
داتام
داتام
خیلی چیزها بلدم، عشقِ من! حالا دیگر فقط می‌خواهم تو را یاد بگیرم، نقطه به نقطه.

‌-معروفی
photo_2021-11-02_19-54-14.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:53 در اریا 7 +
داتام
داتام
اگه به امید توجه دیگران زنده‌اید روزی بخاطر بی توجهی همونا خواهید مُرد.
photo_2021-11-02_19-49-29.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:52 در اریا 5 +
داتام
داتام

اگر کسی رو دارید که دوستتون داره، به هیچ چیز دیگه‌ای فکر نکنید. دنیا چیزی زیبا‌‌تر از این نداره که براتون ارائه کنه.

photo_2021-11-02_19-49-44.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:48 در اریا 5 +
داتام
داتام

بهترين راه برای غمگين بودن اين است که منتظر شخص ديگری باشی تا تو را خوشحال کند.

photo_2021-11-02_19-49-05.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:47 در اریا 5 +
داتام
داتام

نه کاکتوسا یه دفعه خشک میشن و نه آدما یه دفعه میرن، فقط چون بهشون توجه نمی‌کنیم و حواسمون بهشون نیست، فکر می‌کنیم یه دفعه اتفاق افتادن!

photo_2021-11-02_19-39-46.jpg
2 دیدگاه · 1400/08/11 - 19:39 در اریا 5 +
داتام
داتام
یکی از دلایل عدم صداقت در روابط، ترس از طرد شدن است. ترس از اینکه ما به اندازهٔ کافی خوب نباشیم.

photo_2021-11-02_19-39-26.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:39 در اریا 5 +
داتام
داتام

رابطه‌ زمانی محکم‌تر می‌شه که هر دو نفر خودشون بخوان که اشتباهاتشون رو درک کنند و هم دیگه رو ببخشند.

photo_2021-11-02_19-40-03.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:38 در اریا 6 +
داتام
داتام
گفتی که چو خورشید زنم سوی تو پر
چون ماه شبی می‌کشم از پنجره سر
اندوه، که خورشید شدی، تنگِ غروب
افسوس، که مهتاب شدی وقت سحر

photo_2021-11-02_19-38-00.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:36 در اریا 4 +
داتام
داتام

گاهی تمام چیزی که یک نفر نیاز دارد دستی برای گرفتن و قلبی برای درک کردن است.

photo_2021-11-02_19-35-46.jpg
2 دیدگاه · 1400/08/11 - 19:35 در اریا 4 +
داتام
داتام
گاهی تمام نور جهان خلاصه می‌شود در یادی: به یادت بودم، به یادت هستم، در یاد منی... حضور در یاد کسی که دوستش می‌داریم مقاومت آدمی است برابر مرگ، برابر تاریکی مهیب فراموش شدن.

photo_2021-11-02_19-35-13.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:34 در اریا 4 +
داتام
داتام

شما می‌توانید کلمات خود را در حنجره‌تان پنهان کنید، امّا هیچ راهی برای پنهان کردن غم از چشمان شما وجود ندارد!

photo_2021-11-02_19-35-07.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:33 در اریا 4 +
داتام
داتام
اگر کسی را دوست داریم «هر روز» مهم بودنِ آن فرد و باارزش بودنش را به او یادآوری کنیم. نه در کلام، در رفتارمان به او نشان دهیم که دوست داشتن یعنی محافظت کردنِ او از هجومِ گاهگاهِ احساس ناامنی. قبل از اینکه وارد رابطهٔ عاطفی شویم حتماً از خودمان سوال کنیم آیا آمادهٔ قبولِ مسئولیتِ «محافظت کردن» هستیم یا نه؟

photo_2021-11-02_19-34-37.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:33 در اریا 4 +
داتام
داتام
صبح پاییزی به تنهایی زیباست اما برای تکامل زیبایی، چیزی کم دارد، چیزی شبیه چشم‌های پف کرده‌ات، لبخند بی‌نظیرت و دست‌هایت که به اندازه آغوش من باز شده باشند
photo_2021-11-02_19-33-00.jpg
دیدگاه · 1400/08/11 - 19:32 در اریا 4 +
صفحات: 3 4 5 6 7