no atoof - فیس بوک ایران
khatere.jpeg love.jpeg forehad-kiss.jpg 00.jpg
atoof

مشخصات

موارد دیگر
atoof
7 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

atoof
atoof
همــــه
دستِ کــــم
یــــک خـــــــاطره دارند
کــــــه سوادش
به بــــی خوابی های شبــــانه
قَــــــــــد بدهد ...khatere.jpeg
atoof
atoof
شبیه لرزیدن پوست یک مادیان وقتی گنجشکی بر گرده اش می نشیند..

یا لرزیدن دست های مادربزرگ وقتی چای را از استکان به نعلبکی می ریخت..

می لرزد دل من
وقتی نام تو را می شنوم ...
love.jpeg
atoof
atoof

‎بــــــرای
دوست داشتنت
‎آرایه ای نیست
‎جـــز
تکـــــــــــرار...
forehad-kiss.jpg
atoof
atoof
آدمی که روزهــــــاست در انتظار مانده بی‌کـَس نیست !
دور و برش پر است از آدمهایی‌ که شاید خیلی بهتر از تو راه و رسم عاشقی را بلد باشند …
منتظرت مانده چون وفـــــادار است ...
وفـــــادار به آدمی،
که با تمــــــام خــوب وبـــــدش
روزی انتخــــاب دلش بوده…!

00.jpg
atoof
atoof
مــــــاییم
و لبالب شدن از یــــــــار
و دگـــــر
هیـــــــچ ..

500x886_1562024255699893.jpg
atoof
atoof
زندگی ،
شوق رسیدن به همان فردایی ست ، که نخواهد آمد ...

تو ، نه در دیروزی ، و نه در فردایی

ظرف امروز ، پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز ، دریغش کردی

آخرین فرصت همراهی با امید است


wood heart.jpg
atoof
atoof

دلـــبران
دلـــــــــــــــــــ
مــــــــــــــی برند
اما
تـــــــو
جــــــــــــــــانم
می‌بری
.....

images.jpg