گروه طنز و جک های باحال

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

بغ بغووووووو

گروه عمومی · 27 کاربر · 142 پست
@sajad890 عضو گروه شد. 1400/08/14 - 02:10
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن  مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)

دوبیتی  16.jpg
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن  مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)

دل آرام.jpg
@negiiin عضو گروه شد. 1399/12/12 - 17:59
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن  مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)

قانون.jpg
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن  مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)

دوبیتی 4.jpg
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن  مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)

فکر   مردان.jpg
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن  مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)
حسن مصطفایی دهنوی(دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی - نسیم گلشن)

رهنمایی خلق.jpg
@alirezam216 عضو گروه شد. 1399/06/12 - 16:38
~a͜͝r͜͝a͜͝z͜͝~
~a͜͝r͜͝a͜͝z͜͝~
ولی من خیلی نشستم فکر کردم
تا معادل اسم پسرونه نازنین زهرا رو گیر بیارم ، نتیجش شد گوگولی ممد
~a͜͝r͜͝a͜͝z͜͝~
~a͜͝r͜͝a͜͝z͜͝~

‏هر کی گرمشه از ایران بره.

پشه سوسول
پشه سوسول

اگه آشنا دارین خصوصی بدین

1585687729654604.png
پشه سوسول
پشه سوسول

جواب بدین

1585080544099068.jpg
پشه سوسول
پشه سوسول

1585139095979416.jpg
پشه سوسول
پشه سوسول

1585217985201902.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5