no banooyekhas - فیس بوک ایران
Romantic-photo-Doubles-12.jpg
banooyekhas

نسخِ یه جفت دستایِ گرم! (: [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
banooyekhas
6 پست

دنبال‌کنندگان

برچسب ‌های شخصی

banooyekhas
banooyekhas
زنی مشغول درست کردن تخم مرغ برای صبحانه بود.
ناگهان شوهرش سراسیمه وارد آشپزخانه شد و داد زد:
مواظب باش، مواظب باش، یه کم بیشتر کره توش بریز
وای خدای من، خیلی زیاد درست کردی
حالا برش گردون زود باش
باید بیشتر کره بریزی…
وای خدای من از کجا باید کره بیشتر بیاریم؟
دارن می‌سوزند مواظب باش، گفتم مواظب باش! هیچ وقت موقع غذا پختن به حرفهای من گوش نمی‌کنی هیچ وقت!برشون گردون زود باش! دیوونه شدی؟عقلتو از دست دادی؟؟ یادت رفته بهشون نمک بزنی
نمک بزن … نمک …

زن به او زل زده و ناگهان گفت :
خدای بزرگ چه اتفاقی برات افتاده ؟! چرا خل بازی درمیاری فکر می‌کنی من بلد نیستم یه تخم مرغ ساده درست کنم؟
شوهر به آرامی گفت:
فقط می‌خواستم بدونی وقتی دارم رانندگی می‌کنم، چه بلائی سر من میاری!


banooyekhas
banooyekhas




درد بی درمان شنیدی؟!

حال من یعنی همین.....!

بی تو بودن،

درد دارد....!

می زند من را زمین.....!






banooyekhas
banooyekhas
میگفت : تو" مردها "را نمی شناسی
گاهی یک بی سروپایِ بی لیاقت را
به زنِ زیبا و بی نقصی که دارند
ترجیح میدهند
او اشتباه میکرد
من" نامردها "را نمی شناختم !



banooyekhas
banooyekhas


چرا زنان سن خود را کمتر از سن شناسنامه ای خود می دانند؟

چون روزهایی را که منتظر تولد کودکش بوده فقط با دلواپسی انتظار کشیده و زندگی نکرده...
چون شبهایی که فرزندش مریض بوده در کنار بستر او نشسته و گریسته و زندگی نکرده...
چون زمانی که فرزندش بیرون از خانه بوده تا لحظه ورودش، فقط به در چشم دوخته و زندگی نکرده...
چون بارها بخاطر راحتی سایر اعضای خانواده، خواسته ها و نیازهای خود را نادیده گرفته و زندگی نکرده...

او همه اینها را از زندگی کم کرده و سپس سن خود را حساب میکند. حق با اوست و منصفانه نیست زمانی را که برای دیگران زندگی کرده به حساب او بگذاریم...

banooyekhas
banooyekhas
‏واقعا لیلا فروهر چه فکری کرد که خوند
" عروس خانوم خونه بخت مبارک،رسیدنت به تاج و تخت مبارک"؟؟؟
تاج و تخت؟؟؟
والا ما از صبح فرداش پا شدیم جون کندیم تا الان
:(
banooyekhas
banooyekhas

..

Romantic-photo-Doubles-12.jpg