no baran_bahari98 - فیس بوک ایران
ب.jpg 4391-15.png 7787-1.png
baran

مشخصات

موارد دیگر
baran
5 پست

دنبال‌کنندگان

(31 کاربر)
baran
baran


«و هو معكم اين ما كنتم »

هر كجا باشيد او با شماست...

VID_20210423_010155.mp4 · 1.6MB
baran
baran
دلـــــــم خــون شــد از این افســــرده پاییـــــــــز ...
----------------------------------------------------------
آگاه نبودم و نمی دانستم
را و تـــــو بارفتنت این را نیز به من آموختی.

روزها و ماه ها و سالها سال ها از پـی هم میگذرند...
اما غم از دست رفتنت همیشگی برایم تازه می ماند
وجودت در تمام لحظه های زندگی ام خالیست...
ب.jpg
baran
baran

اِلٰهی ما قَطَعتُ رَجائِی مِنکَ...
هرگز رشته ی امید از تو قطع نمی شود

***یاری ام کن همیشه به زندگی کنم...
4391-15.png
baran
baran

[لینک ضمیمه]


{-35-}{-35-}Mazyar-Fallahi-Leyla

.
baran
baran
ماسه ها فراموش کار ترین رفیقان راهند
پا به پایت می آیند .. آنقدر که سماجتشان در همراهی حوصله ات را سر میبرند
اما کافی است تا اندکی باد بوزد یا خرده موجی برخیزد تا برای همیشه از حافظه ضعیفشان رد پایت پاک شود ...
ما از نسل ماسه نیستیم
ما از نسل صدفهاییم ..
صدفهایی که به پاس اقامتی یکروزه تا دنیا دنیاست صدای دریا را برای هرگوش شنوایی زمزمه میکنند
img src=
7787-1.png