no datam - فیس بوک ایران
photo_2021-10-06_20-32-27.jpg photo_2021-10-06_20-32-17.jpg photo_2021-10-06_20-30-31.jpg photo_2021-10-06_20-16-58.jpg
داتام

مشخصات

موارد دیگر
داتام
368 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(22 کاربر)
داتام
داتام

معیار واقعی برای شناختن يك شخصیت، مقدار مقاومتش در برابر وسوسه‌هاست.

photo_2021-10-06_20-32-27.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 20:33 در اریا 7 +
داتام
داتام

و ما برای بیدار ماندن هر عاطفه و احساسی به قلبی دیگر که در سینه‌ای دیگر می‌تپد نیازمندیم.

photo_2021-10-06_20-32-17.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 20:32 در اریا 5 +
داتام
داتام
بحثی را که نه خود قانع میشوی و نه می‌توانی شخص مقابل را قانع کنی با یک لبخند تمام کن!

photo_2021-10-06_20-30-31.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 20:31 در اریا 6 +
داتام
داتام
تا زمانی که شروع به باور کردن خودت نکنی، یه زندگی خوب نخواهی داشت.
photo_2021-10-06_20-16-58.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 20:20 در اریا 8 +
داتام
داتام

اگه همه چیز تو این دنیا ناقص باشه، عشق کامل‌ترین ناقص‌ دنیاست.

photo_2021-10-06_20-18-24.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 20:18 در اریا 4 +
داتام
داتام

.

photo_2021-10-06_20-15-51.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 20:15 در اریا 4 +
داتام
داتام
برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی، آغاز اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی.
photo_2021-10-06_20-15-58.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 20:14 در اریا 4 +
داتام
داتام

در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چقدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد.

photo_2021-10-06_19-58-57.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 20:13 در اریا 4 +
داتام
داتام
لبخند بزن به همه اجازه بده که بفهمن امروز تو خیلی قوی تر از چیزی که دیروز بودی هستی.
photo_2021-10-06_20-07-19.jpg
2 دیدگاه · 1400/07/14 - 20:07 در اریا 5 +
داتام
داتام
همه مرا تکیه‌گاه خواستند و کسی حسرت شانه‌هایم را نفهمید. هر که آمد مثنوی بلندی از درد و غم‌هایش سرود و رفت ولی بغض گلوگیر و سکوت مرگبار مرا نفهمید. همه یهودا بودند و از من دم عیسی می‌خواستند و من هنوز در حسرت شانه‌ای برای گریه کردن، هم‌صحبتی برای ناله زدن و تکیه‌گاهی برای تکیه کردن هستم. همه دروغ های چوپان را دیدند و امّا کسی جز گرگ‌ها تنهایی او را نفهمید و من همان چوپان دروغگوی قصهٔ عشقم.

photo_2021-10-06_20-05-37.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 20:04 در اریا 5 +
داتام
داتام

هر چه بیشتر خودتان باشید و از وجود خود به تمامی به دیگران ببخشید، دوستی عمیق‌تر و پایدارتر می‌شود. در حضور چنین صمیمیتی همهٔ کلمات، همهٔ وجوه دلداری و همهٔ عقاید معنای ژرف‌تری می‌یابند.

photo_2021-10-06_19-56-23.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 19:57 در اریا 5 +
داتام
داتام
اون چیزی که زمان درستش میکنه، خراشه. زخم یه‌چیز دیگه است!
photo_2021-10-06_19-56-31.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 19:56 در اریا 5 +
داتام
داتام
به سخنان دشمنانت خوب گوش کن، در آن حقایقی خواهی یافت که هیچ وقت دوستانت به تو نگفته‌اند!

Capture.JPG
دیدگاه · 1400/07/4 - 19:37 در اریا 12 +
داتام
داتام

هیچ وقت نمی‌تونی آدم‌ها رو فراموش کنی، فقط یاد می‌گیری چجوری بدون اونا به زندگیت ادامه بدی.

photo_2021-09-26_19-31-48.jpg
دیدگاه · 1400/07/4 - 19:31 در اریا 11 +
داتام
داتام
هوشیارانه بر آنم تا کلمات و جملات بر تکلّف اغراقم نکشانند. ساده باشم و صمیمی...

photo_2021-09-26_19-24-35.jpg
دیدگاه · 1400/07/4 - 19:24 در اریا 8 +
صفحات: 1 2 3 4 5