no davood57 - فیس بوک ایران
daghoun

گــــــــــــــــم شـــده [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
daghoun
8 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(11 کاربر)
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
2 دیدگاه · 1399/12/6 - 21:41 در A-D-M
باز نشر توسط davood57
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1399/12/6 - 21:05 در A-D-M
باز نشر توسط davood57
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1399/12/6 - 18:56 در A-D-M
باز نشر توسط davood57
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

پدر خوبم نامت را بر کتیبه ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد

تا گواهی بر معصومیت تو باشد

عکست را در گلدانی از جنس عشق خواهم گذارد

تا بر بام باغ ملکوت غنچه دهد

آخرین سخنت را با برگی از لاله در کتابی از عطوفت خواهم نوشت

و شب هنگام یاد تو را به میهمانی خیال خواهم خواند

بی گمان با من سخن خواهد گفت

که زندگی کوچکتر از مردمک چشم تو است

روزت مبارک پدرم


pedar-asemani-h..


pedar-asemani-hayatkhalvat.com-2.jpg
دیدگاه · 1399/12/6 - 17:02 در A-D-M
باز نشر توسط davood57
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1399/12/6 - 12:46 در A-D-M
باز نشر توسط davood57
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1399/12/6 - 01:14 در A-D-M
باز نشر توسط davood57
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

#نوشته#عاشقانه#دونفره


500x500_1601781..

500x500_1601781936491182807.jpg
10 دیدگاه · 1399/12/5 - 12:10 در A-D-M 1 +
باز نشر توسط davood57
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

#نوشته#عاشقانه#دونفره500x500_1601781..

500x500_1601781945736242663.jpg
دیدگاه · 1399/12/5 - 12:03 در A-D-M
باز نشر توسط davood57
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

خواستم لبخند تو را

در عبور های بی عبور تو
حدود اندیشیدن را ندانستم
در جنون گرفتار آمده ام
جنون تو
در نگاه هامان خاموش روشن اندیشه ام ماند
و در عبور عاشقانه ها و باورهایت از معرکه ها لیلی وار می مانم ...
4 دیدگاه · 1399/12/5 - 01:05 در A-D-M
باز نشر توسط davood57
davood
davood
چه گر بگویمت
ڪه شام تا نخفته ام
ویا اگر دمۍ به رفته ام
را به خواب دیده ام
چه سود گر بگویمت
ڪه بی تو در تو
به جام پر دیده ام
به برده ام ـ

دیدگاه · 1399/12/5 - 00:28 در A-D-M
باز نشر توسط davood57
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1399/12/5 - 00:13 در A-D-M
باز نشر توسط davood57
davood
davood
ره میخانه ام
خانه خراب دل ام
زآن ڪه به بجز یار نیست
ڪشمڪش صفحه و نیست
هرچه در آنجاست بو'د در
و می زده و
حسرت بگذشته و نیست
جز به عشق ڪسی نیست
اۍ ڪه به تو اسیرم
دیوانگی از من مگیر ـ ـ ـ

1 دیدگاه · 1399/12/5 - 00:07 در A-D-M
باز نشر توسط davood57
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1399/12/4 - 23:04 در A-D-M
باز نشر توسط davood57
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1399/12/4 - 22:58 در A-D-M
باز نشر توسط davood57
davood
davood
نه من شعر میروم
نه شعر از من سراغی گرفته است
تنها در به حیرت مےنگرم را
هرگز تا بدین پایه نبوده ام
پس اگر این تڪوین خواناترین
من است ،، تنها مرا ڪن
ای ساده ای !
تا بر شقایق و خیال پادشاهی ڪنم
همین حدود و رفتن از پۍ
مارا بس ـ ـ ـ
دیدگاه · 1399/11/10 - 00:46 در A-D-M
باز نشر توسط davood57
صفحات: 1 2 3 4 5