no dearyourselfd - فیس بوک ایران
fe5a1d058bda129df9f795ed4366cf72.jpg ba9f4672b8b109e8dbe3c0168f1aa3cf.jpg 2.jpg c2f1e9f5fb20e5582b44e010fdd6895d.jpg
از تبار❤️ آدم

قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست. واقعا مراقب این قلمرو باشد .آسیب نزنی.با حرف هات [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
از تبار❤️ آدم
810 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(14 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
قصه آخر
فقط سعی کن واسه خودت شاد باشی ...............................
اینجا آدم ها غریبند .و..بیگانه.............................
برای خودت بنویس. برای خودت بخند .....به خودت گل شعر هدیه کن....................
....................................
b1e89a53f120fa63ad47509702de133f.jpg
دیدگاه · 1398/11/27 - 13:40 9 +
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

شراب خورده ساقی ز جام باقی وصل
ضرورت است که درد سر خمار کشم

37d548d6f077fe38cab9ce1334301791.jpg
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

به صد امید تو را کاشتم ثمر بدهی
نه اینکه پای بگیری ولی تبر بدهی!

cf4f84a2233d35ed30b06518489a89bf.jpg
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

شانه چوبي به دست من عصاي معجزه است
نيـــــل موهاي تو را بايد به تدبيـــــري گذشت

cd4a853b82bc0e55e3961e03a1c9424d.jpg
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

دست تمام شهر را از پشت مي بندي
-در دلبري- وقتي كمي با عشوه مي خندي

در كوچه ها عطر دوسيب انگار مي پيچد

c2b7049d1ca7dfe134332c1baa292d14.jpg
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

بیدل گمان مبر که نصیحت کنم قبول
من گوش استماع ندارم لمن یقول

59c916a0d73380ba90befdcf9f1e298c.jpg
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

دود آه است بلند از جگر سوخته ام
نه از این آتش سیگار که افروخته ام!دیدگاه · 1399/09/4 - 19:04 1 +
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

حاصلی نیست مرا دیگر از این عمر که عشق
ملخ انداخته در هرچه که اندوخته امدیدگاه · 1399/09/4 - 19:04 1 +
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

این جوانی چه می ارزد؟ که زمان خواهد برد
یوسفی را که به هر قیمت، نفروخته ام!دیدگاه · 1399/09/4 - 19:03 1 +
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

عشق را درس نداده است و بعید است خدا
امتحانم کند از آنچه نیاموخته امدیدگاه · 1399/09/4 - 19:03 1 +
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

عشق آتش زده دنیای مرا، آه ای مرگ
تا بخواهی برسی بر سر من....سوخته ام

22cf09dd4663d6b0284f05bddbf6db01.jpg
دیدگاه · 1399/09/4 - 19:03 1 +
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

تشنگانت به لب ای چشمه حیوان مردند
تشنه تر آنکه تو نزدیک دهانش باشی

f80553c1bc412108b9132bf450c975f1.jpg
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

مبر پای قمار عشق ای دل-باز- هستت را
ندارم بیش از این تاب تماشای شکستت رااز تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

مشو مبهوت گیسویی که سر رفته است از ایوان
که ویران میکند این :نقش ایوان:پای بست: ات رااز تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

همیشه گریه راه التیام زخمهایت نیست
کدامین آب خواهد شست داغ پشت دستت رااز تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم

تو خار چشم بودی قلعه ی یک عمر پا برجا
که حالا شهر دارد جشن میگیرد نشستت راصفحات: 2 3 4 5 6