کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

دلنوشته ها

گروه عمومی · 9 کاربر · 34 پست
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
من ...
با تو راه می روم و حرف می زنم ؛
وز شوق ِ این محال
که دستم به دست توست ،
من
جای راه رفتن
پرواز می کنم !!

فریدون مشیری
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄1572539596509960_orig.png
M.crystal
M.crystal

#موزیک#

۲۰۱۹۱۱۱۵_۱۲۳۲۴۲.jpg
Garsha-Rezaei-Delam-Havas-Karde-320.mp3 · 7MB
M.crystal
M.crystal

#موزیک#

۲۰۱۹۱۲۱۲_۱۱۴۲۱۳.png
Hamid-Asghari-Bi-Ehsas-320.mp3 · 8.4MB
M.crystal
M.crystal

#موزیک#-#تایم#

192758443-parsnaz-com.jpg
Danoosh - Laal.mp3 · 8.7MB
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
چیزی به من بگو
که فراتر از حرف باشد
و جانم را لمس کند
چیزی بگو..!!
مثلا بگو کنارت هستم

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۱۰۶_۱۱۵۴۰۸.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
بنویس آزادی رویای ساده ای است که خاک، هر شب در اعماق ناپیدایش فرو می‌رود و صبح از حواشی پیدایش بر می‌آید و این زبان اگرچه به تلفظش عادت نکرده است، صدای هجی کردنش را آن سوی سکوت شنیده است..

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۳۱_۱۰۱۱۱۶.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
#به کسی که برایت نمی نویسد، مزاحمِ روزهایت نمی شود،
درباره ‌ات نمی ‌خواند، مهم ترین تاریخ‌ های تو را حفظ نمی کند و زندگی‌ ات
را پُر از کارهای شگفت‌ انگیز نمی کند، وابسته نشو ...

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
1573540638770840.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
حَتـّــٰی پُـشـْتِ تِلِفُـــنْ هَــم ،
خَنْـــــدِه هـــٰایِ تُــــــو ، بَــرایِ مَــنْ
قَشَنْــــگ تَریــنْ لَحظِـــه هــٰای بـودَنْ اَسْــت ،
بــودَنِ کَســی کِـه بـٰا آنْ بِهِشْـــت رٰا تَجْرُبِــه کَـردَم ْ...
با تــو که گُم می شــویم
بـٰا هُویــت تـَریـنَم
خــودَم را کــه پِیـدا میـکُنم
بــی هُویــت تَریـنَم...
درختان با نِگاه تو رنـگ میگیرند
و اثَـری هُنَری از آن هــا به جا می‌ماند...
بیٰا دنیٰا را باهــم تبـْدیل بِه موزه ای کُـنیم
بیا باهــم بـه هـَـم خوبِ خوب نـِگـاه کُنـیم
و عــِشــق را سُــرودی کُــنـیـم بر لـَـب
و بوســه را حَـرفـی کُـنیم از جـٰان ...

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
1572932260715317_orig.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
به لَب‌هایت گل‌های سُرخ بزن،
گردنبندی از مرواریدهای دریا بیاویز ،
ناخن‌هایَت را به رنگِ دلم رنگ کن،
امروز روز دیگریست...

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۲۵۹۲۱.png
M.crystal
M.crystal

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
دارمبگوید ...
اما ، تلاش می کند ؛
دارمبشنود ...
در واقع مرد هابازند #، که#!
ولی زن هابرند #، که#!
یک جور به دست آوردن ...
کهدستت آوردند ...!
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۱۰۱_۲۲۱۲۴۴.jpg
M.crystal
M.crystal

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۳۰۰۱۳.png
M.crystal
M.crystal

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄

میخواهد
بودم با چند##حافظه #.
از اینتنگمیرفتم یکتر ؛
از کجا‌ام# .
‌ها#
‌بخت‌ترند...
که...
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۱۰۱_۱۷۲۰۱۰.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
می‌بارد،
و بیآدمکه باشی؛
می‌کند..
را می‌خواهد یکی که تمامبا تو!

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۳۱_۲۲۵۰۱۰.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
هرچند حیا می‌کند از بوسه ما دوست
دلتنگی ما بیشتر از دلهره اوست

الفت چه طلسمی است که باطل‌شدنی نیست
اعجاز تو ای عشق نه سحر است نه جادوست

ای کاش شب مرگ در آغوش تو باشم
زهری که بنوشم ز لب سرخ تو داروست

یک‌بار دگر بار سفر بستی و رفتی
تا یاد بگیرم که سفر خوی پرستوست

از کوشش بیهوده خود دست کشیدم
در بستر مرداب چه حاجت به تکاپوست

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۳۰_۲۰۲۳۵۵.jpg
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
از همان هایی که#
کنارِداشته باشد.
حتی حوصله ی‌حوصلگی هایت#
وهایو بی وقتت را.
چه وقتدارم‌اش
# بغلداشته باشد
کهدوستت دارم هایدار#
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۳۰_۱۷۰۲۱۲.jpg
صفحات: 1 2