no dodo - فیس بوک ایران
44a.jpg 1424300022140.jpg 1423043610977.jpg 13819.jpg
خورشید

انسانم آرزوست... [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
خورشید
857 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(38 کاربر)
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
چیست در بازی آن ابر سپید روی این آبی آرام بلند که تو را می‌برد این گونه به...
خورشید
خورشید
مَـرا تـادوست بِدار جوری کهدو نفری ما نشود!!!
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
من همانی ام ...
که هزار بار هم اگر زمین بخورد...
دستان کسی را برای بلند شدن نمی گیرد...
دست به زانوی خودش می گیرد ...
و بلند می شود...
من همانی ام که برای اشک ریختن...
دیوار را به شانه ی آدم ها ترجیح می دهد...
همان که خودش ...
خودش را آرام می کند ...
و خودش تکیه گاه و دلگرمیِ خودش می شود...
همانی که عادت کرده قوی باشد ...
حتی وقتی تمام پیکرش ...
از ضربه های مسیرهای سخت زخمی ست...
همانی که می خندد ...
حتی وقتی دلیلی برای خندیدن نیست...
حتی وقتی حنجره اش ...
از بغض های پنهانی ، درد می کند ...
من همانی ام که آرزوهای بزرگ می کند...
و برای رسیدن به آرزوهایش ...
یک تنه تا پای جان ، می ایستد ...
و با موانع و سختی ها می جنگد...
همانی که با مشکلاتش رفیق است ...
و زخم هایش را دوست دارد ...
این منم !
کسی که از نا امیدی هایش ...
امید می سازد و از دردهایش ، پله ...
خورشید
خورشید
باغ و جنانش، آب روانش
سرخی سیبش، سبزی بیدش
متصل است او، معتدل است او
شمع دل است او ، پیش کشیدش ...
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
دل ز تن بردی و در جانی هنوز دردها دادی و درمانی هنوز
آشکارا سینه‌ام بشکافتی همچنان در سینه پنهانی هنوز
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
خورشید
صفحات: 1 2 3 4 5