کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شمالیا

گروه عمومی · 18 کاربر · 41 پست
@ali2222 عضو گروه شد. 1399/11/9 - 13:49
@mahyar5868 عضو گروه شد. 1399/09/9 - 13:31
لولو معمولی
لولو معمولی

پشم ها را باید جست

جور دیگر باید پشم زد

پشت ان کوه ها پشمیست
که همه برایش پشم میدرند

اری جور دیگر باید پشم زد

لولو پشمکی
لولو معمولی
لولو معمولی
رفتم سوپری،ی مادر با بچش اومد، بچش گف پفک می خوام ،مادره گف فروشی نیس از فروشنده بپرس خودش میگه فروشی نیس.فروشنده هم گف آره عمو اونا فروشی نیس بچه هم نه گذاشت نه برداشت برگشت گف اگه فروشی نیست پس گه میخوری مغازه باز میکنی
لولو معمولی
لولو معمولی

تبلیغات کاشت مو


با ما دیگر نگران ریزش مو نباشید ، روغن های گیاهی اسب ابی مخصوص افزایش رشد مو
لعنتی اسب ابی خودش مو نداره
کار به عکس فتوشاپ شده ندارم
لولو معمولی
لولو معمولی

به اسم خودتون گروه میزنید


گروه های قبل شما کمرشون رگ به رگ شد
هالی شِت
لولو معمولی
لولو معمولی
بابام زنگ زده بهم یکم صدامو عوض کردم گفت بفرمایید
فک کرد شماره رو اشتباه گرفته هول کرد گفت : ببخشید مثل این که معذرت میخوام و قط کرد‌
بعد چند دقیقه دیگ زنگ زد گفت کره خر جرأت داری بیا خونه
لولو معمولی
لولو معمولی
یارو ﻣﯿﺮﻩ ﺩﮐﺘﺮ، ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﺶ ﮐﻪ ﻟﮑﻨﺖ ﺯﺑﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻣﯿﮕﻪ : ﺵ ﺵ ﺷﻤﺎ ﭺ ﭼﻪ ﻧﺎﻧﺎﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟
یارو ﻣﯿﮕﻪ : ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ
ﻣﯿﮕﻪ : ﭖ ﭖ ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﺩﺩﺩﯾﮕﻪ ﭺ ﭼﯿﻪ؟
یارو ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﺎﺷﻢ
لولو معمولی
لولو معمولی
رفتم خاستگاری:
دختره گفت ماشین دارین؟؟
گفتم آره دوتا
یکی مال خودمه
یکی مال مادرمه که اونم بیشتر اوقات من استفاده میکنم
دختره چشاش گرد شد گفت ماشینتون چیه؟؟

گفتم مال خودم ریش تراش
مال مادرم لباسشویی...

خانوادگی تا در خونه دنبالمون کردن
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
لولو معمولی
لولو معمولی
‏وقتی مریض میشم با ارزشترین چیز دنیا رو سلامتی میدونم
بعد از اینکه خوب شدم نظرم دوباره به پول تغییر میکنه
لولو معمولی
لولو معمولی
پدره با دستگاه دروغ سنج‌میاد خونه
پدر:کجابودی؟
پسر:توکوچه
دستگاه:بوووووق
پسر:ببخشید تو خونه دوستم
پدر:چیکارمیکردی؟
پسر:درس میخوندم
دستگاه:بوووووق
پسر:نه فیلم خاکبرسری میدیدم
پدر:خجالت بکش من سن تو بودم نمیدونستم این چیزا چیه
دستگاه: بوووووق
مادرباخنده:بچه خودته دیگه
دستگاه:بوووووووووق
بنیان خانواده پاشید
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
لولو معمولی
لولو معمولی
چجوری زیدتونو در حضور خانواده دعوت میکنید خونتون؟؟
من حتی ننه بابام زیر بار رابطه خودشونم نمیرن میگن تورو از پرورشگاه آوردیم
لولو معمولی
لولو معمولی

تف تو بعضیا


خودشون متوجه میشن
شما هم تف کنید دوس دارن

اللهم بعضیا
لولو معمولی
لولو معمولی

ادمین گروه هدفت چی بود این گروهو زدی ؟

لولو معمولی
لولو معمولی

خرابات

صفحات: 1 2 3